SCP Tag

Ministerraad akkoord met het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg
Eenzaam, maar ook gelukkig en veilig in het verpleeghuis

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig en alleen de meest kwetsbare ouderen verhuizen naar een verpleeghuis of verzorgingshuis. De berichtgeving is niet altijd even positief over de zorg in deze verpleeg- en verzorgingshuizen, maar ondanks de negatieve verhalen die de ronde doen krijgt de Nederlandse verpleeghuiszorg...

SCP brengt leefsituatie van bewoners verpleeghuizen in kaart
SCP brengt leefsituatie van bewoners verpleeghuizen in kaart

Het Sociaal Cultureel Planbureau publiceerde een rapport waarin de resultaten worden weergegeven over de leefsituatie van bewoners in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Het rapport is gebaseerd op een onderzoek naar de leefsituatie van een groep van 1600 ouderen die permanent in verpleeg- en verzorgingshuizen wonen in de periode...

hulp geboden
Hulp Geboden

Hulp geboden

Een verkenning van de mogelijkheden en grenzen van (meer) informele hulp.

NCZ