regelgeving rond cliëntenraden Tag

Handboek Cliëntenraden
In het Handboek cliëntenraden kiezen de auteurs voor een integrale behandeling van het onderwerp. De belangrijke stakeholders van de gezondheidszorg worden op een rij gezet, de toepasselijke wetgeving (WMCZ) wordt uitvoerig behandeld.  Met waar mogelijk ook aandacht voor de komende nieuwe regelgeving rondom cliëntenraden. De rechten en bevoegdheden van de cliëntenraad en het afdwingen  van deze rechten worden in aparte hoofdstukken behandeld. Het boek besluit met praktische toepassingen, waarmee de cliëntenraad met deze uitgave  een complete handleiding voor de uitvoering van het medezeggenschapswerk in handen heeft.
NCZ