ondernemingsraden in de zorg Tag

HR2020 Ontwerpatelier Integrale Inspraak en Medezeggenschap
HR2020 Ontwerpatelier Integrale Inspraak en Medezeggenschap
HR2020 Ontwerpatelier Integrale Inspraak en Medezeggenschap De HR2020 beweging is een stroming van verbonden en bewogen talentondernemers in de zorg. Het maakt van lijnmanagement, zorgwerkers en HR-staf zelfstandige HR-professionals. Professionals voorbij bevlogenheid die samen durven te excelleren. Die ernaar streven om andere zorgprofessionals het allerbeste uit zichzelf én uit teams te laten halen. (HR2020 = Human Resource in de zorg anno 2020) www.hr20202.nl Voor het Ontwerpatelier Integrale Inspraak en Medezeggenschap zoeken wij één à twee deelnemers vanuit cliëntenraden in de zorg. Mensen die breed, innovatief, integraal en vernieuwend durven denken en kijken naar inspraak en medezeggenschap. Dus sociale, actieve cliëntenraadsleden die inspraak en medezeggenschap met ambities willen verbinden.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!