Nza Tag

Wmcz2018 aangemeld voor plenaire behandeling
Reactie Van Rijn op plan verlaging werkdruk Centrale Cliëntenraad Omring

[caption id="attachment_27124" align="alignleft" width="350"] Centrale Cliëntenraad Omring[/caption] Agelopen januari schreef Centrale Cliëntenraad Omring een brief aan Staatssecretaris Martin van Rijn waarin zij hun plan om de werkdruk in de zorg te verlagen, uiteen zetten. In het plan wordt benoemd om meer te werken met medewerkers van...

Nieuwe bekostiging stimuleert samenwerking eerstelijnszorg

Er komt per 2018 een nieuwe bekostiging om samenwerking in de eerstelijnszorg te stimuleren. De brancheorganisaties ZN, LHV, InEen en het ministerie van VWS hebben dat besloten. De nieuwe bekostiging moet de samenwerking tussen huisartsen, fysiotherapeuten, eerstelijnszorgcentra, gezondheidscentra en andere zorgaanbieders versterken. Ze krijgen geld voor...

IGZ en Nza presenteren kader Toezicht op Goed Bestuur
IGZ en Nza presenteren kader Toezicht op Goed Bestuur

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ.nl)   De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben samen een kader 'Toezicht op Goed Bestuur' opgesteld. Zij willen hiermee duidelijk maken wat zij verstaan onder Goed Bestuur in de Zorg. En wat zij verwachten ten aanzien...

Brief NZa aan VWS over onterechte bijbetalingen AWBZ

Lees HIER de brief van NZa aan VWS over de voortgang van de aanpak m.b.t. onterechte bijbetalingen AWBZ Lees HIER bijlage 1: analyse onterechte bijbetalingen AWBZ Lees HIER bijlage 2: Resultaten informatieverzoek bijbetalingen AWBZ...

Kwaliteit van zorg: kamerbrief en jaarrapportage signaaltoezicht NZa 2013

Nieuws over kwaliteit van zorg: Bijgevoegd vindt u de jaarrapportage signaaltoezicht 2013 die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onlangs heeft uitgebracht. De rapportage bevat een overzicht van de belangrijkste signalen die de NZa in 2013 heeft ontvangen over ongewenste situaties in de zorg. De NZa ontvangt op diverse...

NCZ