NPCF Tag

Cliëntenraden en E-health

Cliëntenraden kunnen gevraagd en ongevraagd adviseren over het beleid en de implementatie van E-health binnen de zorginstelling. Gebeurt dit voldoende? Zijn cliëntenraden op de hoogte van de (on)mogelijkheden van E-health?...

Kwaliteitsbepaling verpleeghuizen moet veel lokaler worden vormgegeven

Kwaliteitsbepaling verpleeghuizen moet veel lokaler worden vormgegeven

2 juli 2015 In voor Zorg De CQ-index verdwijnt per 1 januari 2016 voor de verpleeghuiszorg, maakte het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bekend. Zorginstituut Nederland heeft aangegeven dat er uiterlijk per 1 oktober 2016 een alternatief moet liggen. Aan Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) en LOC Zeggenschap in zorg de vraag wat zij hiervan vinden en hoe dat alternatief eruit zou kunnen zien. NCZ is enthousiast over het schrappen van de CQ-index. ‘In november 2014 zijn we bij VWS geweest met een afvaardiging van pakweg 20 cliëntenraadleden om precies dit te bepleiten’, zegt voorzitter Marika Biacsics. ‘De CQ-index is te ver uitontwikkeld, te duur en te tijdrovend en zegt onvoldoende over de echte kwaliteit die wordt geboden. De kwaliteitsmeting moet veel dichter bij de cliënt gebracht worden en vaker dan eenmaal per 2 jaar.’ Marthijn Laterveer van LOC wil dat er eerst een alternatief is voordat de CQ-Index wordt afgeschaft. ‘Veel cliëntenraden gebruiken die CQ-index ook nu nog steeds als thermometer om tot betere zorg te komen. Natuurlijk zien wij haken en ogen aan die CQ-index, omdat die steeds meer een “moetje” is geworden om aan geld te komen van het zorgkantoor. Bovendien houdt de index door zijn vaste items onvoldoende rekening met verschillen tussen mensen. De vraag is alleen wat ervoor in de plaats moet komen. Daarover zullen we overeenstemming moeten bereiken.’
Cliëntenraad heeft lege zakken
Cliëntenraad heeft lege zakken

Cliëntenraad heeft lege zakken

Thuiszorgorganisaties en verpleeg- en verzorgingshuizen steken amper geld in hun cliëntenraden. Het Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) en patiëntenfederatie maken zich zorgen. „Voor enige scholing is geen budget.”
NCZ biedt samen met NPCF en iBMG Masterclasses voor Cliëntenraden
NCZ biedt samen met NPCF en iBMG Masterclasses voor Cliëntenraden Gezien de vele, complexe veranderingen die zich momenteel in de gezondheidszorg voltrekken biedt het Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) in samenwerking met de Patiëntenfederatie NPCF en het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam een een reeks masterclasses aan. De masterclasses zijn bedoeld voor (Centrale) Cliëntenraden, Ambtelijk Secretarissen, Cliëntenraad Ondersteuners maar ook voor klachtenfunctionarissen, Ondernemingsraden, verplegend personeel, medisch specialisten, managers, bestuurders en toezichthouders in de zorg.   Tijdens de masterclasses zullen gerenommeerde docenten van het iBMG telkens één actueel beleidsthema behandelen waarbij ook uit wordt gegaan van het cliënten perspectief. Deelnemers krijgen hierdoor meer kennis van de huidige veranderingen in de zorg. Dit zal cliëntenraden in staat stellen om cliënten medezeggenschap beter in te vullen. Belangrijk voor cliënten medezeggenschap is o.a. de interne communicatie van een cliëntenraad met de verschillende geledingen in het ziekenhuis c.q. de zorginstelling. Tijdens de masterclasses kan een goede interactie ontstaan tussen de diverse deelnemers. 

Download HIER de folder over de masterclasses.

NCZ