NCZ Tag

Witboek 'Trots op ouderenzorg'
Witboek ‘Trots op ouderenzorg’

scherp op ouderenzorg Medio 2016 schreef columnist Hugo Borst een brief aan staatssecretaris Marin van Rijn (VWS) over de volgens hem abominabele ouderenzorg in Nederland. Samen met Carin Gaemers, lid van de cliëntenraad van de Rotterdamse zorginstelling Laurens, besloot Borst om een manifest (scherp op ouderenzorg) op...

www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/01/31/advies-raad-van-ouderen-over-campagne-herwaardering-ouderen
‘Ik regel mijn zorg goed’ campagne geeft antwoord op zorgvragen

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een basisverzekering voor zorg af te sluiten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport informeert de Nederlandse burger elk jaar over veranderingen rondom de zorgverzekering door middel van een eindejaarscampagne. Met de campagne ‘Ik regel mijn zorg goed’...

opgave voor twee nieuwe ministers VWS
Opgave voor twee nieuwe ministers VWS

Het nieuwe kabinet heeft plaats voor twee ministers voor VWS, één op ziekenhuiszorg en één voor de langdurige zorg. Zij gaan zicht bezig houden met verbeteringen. Het nieuwe kabinet stelt in het regeerakkoord goede zorg op de juiste plek op het juiste moment centraal. In het hoofdstuk...

BreinCollectief biedt gerichte opleidingen aan
BreinCollectief biedt gerichte opleidingen aan

Het BreinCollectief is een samenwerkingsverband van deskundigen die de ‘moderne Hersenkunde’ toepassen in de dagelijkse praktijk van wonen, zorg en welzijn. Hoe meer het brein beschadigd is, des te meer het gedrag afhankelijk wordt van omgevingsinvloeden. Gedrag wordt meestal uitgelokt door een omgeving die niet aangepast...

Cliëntenraad Opella nodigt uit!
Cliëntenraad Opella nodigt uit!

De Cliëntenraad van Opella organiseert een lezing en u bent van harte welkom!  Opella organiseert deze lezing in het kader van Beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties. Daarbij draait het om zorg en ondersteuning die mensen in staat stelt om te leven zoals zij...

Zorginkoop moet anders
Zorginkoop moet anders

Het huidige systeem voor zorginkoop moet grondig worden herzien, vindt de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Zorgverzekeraars, het Rijk en gemeenten sturen nu vooral aan op goedkope zorg en daar wordt de zorg niet beter van, zegt de raad. De Raad voor Volksgezondheid...

www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/01/31/advies-raad-van-ouderen-over-campagne-herwaardering-ouderen
Eenzaam, maar ook gelukkig en veilig in het verpleeghuis

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig en alleen de meest kwetsbare ouderen verhuizen naar een verpleeghuis of verzorgingshuis. De berichtgeving is niet altijd even positief over de zorg in deze verpleeg- en verzorgingshuizen, maar ondanks de negatieve verhalen die de ronde doen krijgt de Nederlandse verpleeghuiszorg...

SCP brengt leefsituatie van bewoners verpleeghuizen in kaart
SCP brengt leefsituatie van bewoners verpleeghuizen in kaart

Het Sociaal Cultureel Planbureau publiceerde een rapport waarin de resultaten worden weergegeven over de leefsituatie van bewoners in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Het rapport is gebaseerd op een onderzoek naar de leefsituatie van een groep van 1600 ouderen die permanent in verpleeg- en verzorgingshuizen wonen in de periode...

NIAZ Jaarprijs 2017
NIAZ Jaarprijs 2017

Welke zorginstelling heeft het beste initiatief? Maar liefst 60 zorginstellingen laten zien hoe zij continu werken aan steeds betere zorg. Met in de praktijk bewezen verbeteringen dingen zij mee naar de NIAZ Jaarprijs 2017. Vanaf 1 september kan er worden gestemd op alle voorbeelden via niaz.jaarprijs.nl....

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!