NCZ Tag

Webinar van stichting Ikone over digitale zorg
Belangrijke informatie omtrent pilot PREM chronische zorg

Wellicht bent u al benaderd door een of enkele zorgroepen voor het bieden van ondersteuning bij het patiëntervaringsonderzoek met de PREM Chronische Zorg. Voor een goed verloop van pilot hierbij belangrijke actuele ontwikkelingen voor u op een rij. Verlenging pilot PREM chronische zorg De afgelopen maanden heeft...

Diakonessenhuis zoekt leden Cliëntenraad
Diakonessenhuis zoekt leden Cliëntenraad

Het Diakonessenhuis is een ziekenhuis in Utrecht / Zeist / Doorn en heeft als missie het bieden van zorg ‘dichtbij’ in de regio Utrecht. De Cliëntenraad draagt bij aan de ambities van het Diakonessenhuis om excellente en veilige zorg te bieden, dicht bij de cliënten. De...

Talant zoekt onafhankelijk voorzitter
Talant zoekt onafhankelijk voorzitter

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen dag en nacht een beroep doen op Talant om hen te helpen hún leven te leiden, op hun plek in de samenleving. Talant biedt mensen met een verstandelijke beperking verschillende vormen van wonen, dagbesteding en waar nodig behandeling. Talant...

Ministerraad akkoord met het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg
Update inzake informatiepositie privacy/medisch beroepsgeheim

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over acties ter verbetering van de informatiepositie privacy/medisch beroepsgeheim. Eerder al werd aangegeven dat het belangrijk is dat verzekerden en patiënten goed geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten ten aanzien van privacy en het medisch...

Gratis e-learning "wetgeving en financiering van de ouderenzorg"
Gratis e-learning “wetgeving en financiering van de ouderenzorg”

Waar loop jij als thuiszorgmedewerker tegenaan? Weet jij alles over de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg? Doe in 30 minuten deze gratis e-learning en ontvang een digitaal certificaat. De opgedane kennis kun je direct in de praktijk toepassen. Klik hier om...

Publicatie markt, strategie en portfoliomanagement
Publicatie markt, strategie en portfoliomanagement

Het platform Koplopers in de Zorg is een nieuw initiatief met als primair doel het versterken en ondersteunen van de bedrijfsvoering en het innovatievermogen van zorgorganisaties door het delen van kennis. Het platform heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een kruispunt voor informatie...

Thema 'Geluk' in de nieuwe editie van E-Zin &Zorg
Thema ‘Geluk’ in de nieuwe editie van E-Zin &Zorg

Thema 'Geluk' in de nieuwe editie van E-Zin &Zorg. Iedereen wil gelukkig zijn. Hoe je dat doet, daarover zijn veel uitspraken gedaan. 'Ons eigen geluk hangt af van de glimlach van anderen', vond natuurkundige Albert Einstein. De Griekse filosoof Aristoteles meende juist dat 'het geluk...

Miljoenen aan niet-geclaimd budget
Miljoenen aan niet-geclaimd budget

Mantelzorgers laten een groot bedrag aan mantelzorgwaardering liggen. Dit blijkt uit onderzoek naar de mantelzorgwaardering onder 39 gemeenten door Thuiszorgorganisatie Zuster Jansen. In de meeste gemeenten is een beloning beschikbaar voor iedere mantelzorger, maar veel van hen doen hier geen beroep op. Mantelzorgers hebben recht op...

NCZ