Belangrijke informatie omtrent pilot PREM chronische zorg

Belangrijke informatie omtrent pilot PREM chronische zorg

Wellicht bent u al benaderd door een of enkele zorgroepen voor het bieden van ondersteuning bij het patiëntervaringsonderzoek met de PREM Chronische Zorg. Voor een goed verloop van pilot hierbij belangrijke actuele ontwikkelingen voor u op een rij. Verlenging pilot PREM chronische zorg De afgelopen maanden heeft InEen de pilot…

Update inzake informatiepositie privacy/medisch beroepsgeheim

Update inzake informatiepositie privacy/medisch beroepsgeheim

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over acties ter verbetering van de informatiepositie privacy/medisch beroepsgeheim. Eerder al werd aangegeven dat het belangrijk is dat verzekerden en patiënten goed geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten ten aanzien van privacy en het medisch beroepsgeheim. Ook werd aangegeven…

Gratis e-learning “wetgeving en financiering van de ouderenzorg”

Gratis e-learning “wetgeving en financiering van de ouderenzorg”

Waar loop jij als thuiszorgmedewerker tegenaan? Weet jij alles over de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg? Doe in 30 minuten deze gratis e-learning en ontvang een digitaal certificaat. De opgedane kennis kun je direct in de praktijk toepassen. Klik hier om deel te nemen aan…

Voortgangsrapportage Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg

Voortgangsrapportage Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de voortgangsrapportage Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd. Klik hier om de brief in te zien

Miljoenen aan niet-geclaimd budget

Miljoenen aan niet-geclaimd budget

Mantelzorgers laten een groot bedrag aan mantelzorgwaardering liggen. Dit blijkt uit onderzoek naar de mantelzorgwaardering onder 39 gemeenten door Thuiszorgorganisatie Zuster Jansen. In de meeste gemeenten is een beloning beschikbaar voor iedere mantelzorger, maar veel van hen doen hier geen beroep op. Mantelzorgers hebben recht op een gemeentelijke vergoeding, mits…

Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen wint NIAZ Jaarprijs 2017

Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen wint NIAZ Jaarprijs 2017

Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen is winnaar van de NIAZ Jaarprijs 2017! Van tien finalisten kreeg deze instelling de hoogste score van de vakjury. In het bomvolle zalencomplex van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft werd fanatiek gestreden om de eer, een plaquette en de geldprijs van 10.000 euro….

‘Ik regel mijn zorg goed’ campagne geeft antwoord op zorgvragen
|

‘Ik regel mijn zorg goed’ campagne geeft antwoord op zorgvragen

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een basisverzekering voor zorg af te sluiten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport informeert de Nederlandse burger elk jaar over veranderingen rondom de zorgverzekering door middel van een eindejaarscampagne. Met de campagne ‘Ik regel mijn zorg goed’ wil het ministerie van…

Handreiking voor artsen over het opnemen van gesprekken door patiënten

Handreiking voor artsen over het opnemen van gesprekken door patiënten

Uit eerder onderzoek en vragen aan de KNMG Artseninfolijn is gebleken dat over dit onderwerp veel vragen onder artsen bestaan. Een nieuwe KNMG-handreiking biedt artsen handvatten om het opnemen van gesprekken door patiënten op een goede manier te integreren in de praktijk. Veel artsen hebben wel eens meegemaakt dat een…

BreinCollectief biedt gerichte opleidingen aan

BreinCollectief biedt gerichte opleidingen aan

Het BreinCollectief is een samenwerkingsverband van deskundigen die de ‘moderne Hersenkunde’ toepassen in de dagelijkse praktijk van wonen, zorg en welzijn. Hoe meer het brein beschadigd is, des te meer het gedrag afhankelijk wordt van omgevingsinvloeden. Gedrag wordt meestal uitgelokt door een omgeving die niet aangepast is aan hun cognitief…

Eenzaam, maar ook gelukkig en veilig in het verpleeghuis

Eenzaam, maar ook gelukkig en veilig in het verpleeghuis

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig en alleen de meest kwetsbare ouderen verhuizen naar een verpleeghuis of verzorgingshuis. De berichtgeving is niet altijd even positief over de zorg in deze verpleeg- en verzorgingshuizen, maar ondanks de negatieve verhalen die de ronde doen krijgt de Nederlandse verpleeghuiszorg een ruime voldoende (7,3) van…

SCP brengt leefsituatie van bewoners verpleeghuizen in kaart

SCP brengt leefsituatie van bewoners verpleeghuizen in kaart

Het Sociaal Cultureel Planbureau publiceerde een rapport waarin de resultaten worden weergegeven over de leefsituatie van bewoners in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Het rapport is gebaseerd op een onderzoek naar de leefsituatie van een groep van 1600 ouderen die permanent in verpleeg- en verzorgingshuizen wonen in de periode van april 2015 tot april…

NIAZ Jaarprijs 2017

NIAZ Jaarprijs 2017

Welke zorginstelling heeft het beste initiatief? Maar liefst 60 zorginstellingen laten zien hoe zij continu werken aan steeds betere zorg. Met in de praktijk bewezen verbeteringen dingen zij mee naar de NIAZ Jaarprijs 2017. Vanaf 1 september kan er worden gestemd op alle voorbeelden via niaz.jaarprijs.nl. De finale zal worden…

Rapport Cliëntenraadsels: onderzoek naar medezeggenschap

Rapport Cliëntenraadsels: onderzoek naar medezeggenschap

‘Cliëntenraadsels’ is het verslag van een onderzoek uitgevoerd door leden van de cliëntenraad van GGZ inGeest naar de essentie van cliëntmedezeggenschap. Verschillende beelden over cliëntmedezeggenschap worden in dit verslag beschreven en eveneens ook verwachtingen en toekomstbeelden over medezeggenschap en het functioneren van cliëntenraden. Voor het rapport zijn 75 personen geïnterviewd,…

Stevige afspraken Schippers en sector tegen GGZ-wachtlijsten

Stevige afspraken Schippers en sector tegen GGZ-wachtlijsten

Wachttijden langer dan de afgesproken ‘Treeknormen’ zijn in de ggz onacceptabel. Dat vinden ministerie, zorgverzekeraars en hulpverleners. Om de huidige lange wachtlijsten aan te pakken hebben ze daarom ‘ingrijpende’ afspraken gemaakt. Demissionair minister Edith Schippers: ‘Het is nu tijd voor actie.’ Door een betere verdeling van de behandelcapaciteit komt er…

Stand van zaken Wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

Stand van zaken Wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

De Minister van VWS heeft gisteren per brief aan de Tweede Kamer medegedeeld dat zij de indiening van dit wetsvoorstel overlaat aan het volgend kabinet. Onderaan dit nieuwsbericht vindt u middels de link de betreffende brief en bijlage. Deze stukken gaan, naast de Wmcz, over tal van andere onderwerpen. De…

Huurders van Zorgorganisatie Mosae krijgen teveel betaalde tonnen terug

Huurders van Zorgorganisatie Mosae krijgen teveel betaalde tonnen terug

De Maastrichtse zorgorganisatie Mosae incasseerde zo’n elf jaar lang teveel servicekosten van huurders van aanleunwoningen bij hun vijf zorgcentra. In totaal gaat het om zo’n € 450.000. Deze terugbetaling is een gevolg op een conflict met de cliëntenraad die vorig jaar op de fout stuitte. De bewoners van service-appartementen in…

End of content

End of content