Kamerbrief over vergroten zeggenschap van verzekerden, patienten en clienten
|

Kamerbrief over vergroten zeggenschap van verzekerden, patienten en clienten

Kamerbrief over vergroten zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten Bron: Rijksoverheid Minister Edith Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen van de fracties PvdA, SP, CDA en ChristenUnie over de adviezen van Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) en De Nederlandsche Bank (DNB).

Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Minister Schippers (VWS) reageert op aanvullende vragen en opmerkingen van de Eerste Kamer over de voorgestelde wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens).

AWBZ-gefinancierde thuiszorg in natura door zzp’ers

AWBZ-gefinancierde thuiszorg in natura door zzp’ers

AWBZ-gefinancierde thuiszorg in natura door zzp’ers Minister Schippers (VWS), minister Asscher (SZW), staatssecretaris Van Rijn (VWS) en staatssecretaris Wiebes (Fin) informeren de Tweede Kamer over duurzame bedrijfsmodellen voor het leveren van AWBZ-gefinancierde thuiszorg in natura door zzp’ers. Over zorgverlening door zzp’ers spelen al meerdere jaren vragen. In het verleden zijn…

Niet vergoed krijgen van medisch noodzakelijke plastische chirurgie

Niet vergoed krijgen van medisch noodzakelijke plastische chirurgie

Niet vergoed krijgen van medisch noodzakelijke plastische chirurgie Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van de Kamerleden Leijten en Van Gerven (beiden SP) over het niet vergoed krijgen van medisch noodzakelijke plastische chirurgie. Download HIER “Beantwoording Kamervragen over het niet vergoed krijgen van medisch noodzakelijke plastische chirurgie.” Bekijk HIER…

Nieuws voor Cliëntenraden over Wet Goed Bestuur en Medezeggenschap!

Nieuws voor Cliëntenraden over Wet Goed Bestuur en Medezeggenschap! Lees in paragraaf 3 van de aanbiedingsbrief van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn (beiden VWS) bij een verslag van een schriftelijke overleg inzake de brief Goed Bestuur in de zorg hoe zij denken over cliënten medezeggenschap! Lees HIER de aanbiedingsbrief…

Extra toezicht op zorgverzekeringsmarkt

Extra toezicht op zorgverzekeringsmarkt. Schippers vraagt NZa extra toezicht op zorgverzekeringsmarkt. Brief over aandachtspunten toezicht zorgverzekeraars 2015 In de brief van minister Schippers (VWS) aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het toezicht op zorgverzekeraars vraagt zij de NZa bij het toezicht speciaal te letten op een aantal punten. Bijvoorbeeld de relatie…

Afspraken Schippers en zorgverzekeraars over duidelijke zorgpremie 2015

Afspraken Schippers en zorgverzekeraars over duidelijke zorgpremie 2015 Minister Edith Schippers (VWS) heeft met zorgverzekeraars afspraken gemaakt over het inzichtelijk maken hoe de zorgpremie is opgebouwd. Met ingang van ‘premiejaar’ 2015 krijgen verzekerden te zien welke verschillende elementen een rol spelen bij het vaststellen van de nominale premie. De Tweede…

Patiënteninformatie: rapport van Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan VWS over de informatievoorziening rondom de patiënt.

Lees onderstaand het rapport van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de informatievoorziening rondom de patiënt. DOWNLOAD PATIËNTENINFORMATIE Lees ook de aanbiedingsbrief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer bij het advies van de Raad voor de Volksgezondheid…

Minister Schippers, minister Blok en minister Bussemaker over zorg, wonen en onderwijs

Prinsjesdag 2014 – Het kabinet heeft grote hervormingen voor ons land doorgevoerd. Want de samenleving verandert, wetgeving moet mee veranderen. Minister Schippers, minister Blok en minister Bussemaker over zorg, wonen en onderwijs: Nederland verandert, de zorg verandert mee. Net als…

End of content

End of content