Minister Schippers Tag

Veilig melden
Kamerbrief over veilig melden

Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheden om disfunctioneren veilig te melden in de verschillende zorgsectoren en over de vraag of klokkenluiders voldoende beschermd zijn....

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!