Minister Edith Schippers Tag

opgave voor twee nieuwe ministers VWS
Visie curatieve zorg in krimpregio’s

Visie curatieve zorg in krimpregio's  Minister Edith Schippers van Volksgezondheid neemt extra maatregelen om de zorg in krimpregio's op peil te houden. Onder andere een deel van Noord- en Oost-Groningen valt hieronder. Het gebied moet voor huisartsen aantrekkelijker worden om zich te vestigen. Daarnaast wil Schippers op...

Vast sjabloon voor jaarcijfers zorgverzekeraars

Vast sjabloon voor jaarcijfers zorgverzekeraars Zorgverzekeraars gebruiken vanaf dit jaar een vast sjabloon bij de publicatie van hun jaarcijfers. Het sjabloon heeft betrekking op de basisverzekering en geeft inzicht in onder andere de premie-inkomsten, zorgkosten, bedrijfskosten en benodigde reserveringen. Op die manier krijgen verzekerden beter inzicht in de...

Schippers: “Helderheid voor patiënt over kwaliteit en kosten zorg”
Schippers: ‘Helderheid voor patiënt over kwaliteit en kosten zorg’ Minister Edith Schippers (VWS) heeft gisteren een rigoureus plan gepresenteerd dat patiënten het komend jaar meer en betere info geeft over de kwaliteit en kosten van hun zorg. Schippers vindt dat patiënten recht hebben om te weten wat de kwaliteit is van de zorg die ze krijgen.    Hiervoor is zij met alle partijen in de zorg een groot en intensief programma gestart. Door het inzetten van een groot aantal acties weten patiënten straks waar ze welke kwaliteit van zorg kunnen verwachten, welke vragen ze aan hun behandelaar moeten stellen en weten ze van tevoren wat een behandeling gaat kosten. Om alle acties mogelijk te maken trekt Schippers jaarlijks € 5 miljoen extra uit. Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met patiënten, artsen, zorgverzekeraars en het Kwaliteitsinstituut.
Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten
Nadere memorie van antwoord Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten De regering heeft met belangstelling kennis genomen van de vragen van de leden van de Eerste Kamer over onderhavig wetsvoorstel. In onderstaande brief worden deze vragen beantwoord in de volgorde waarin deze zijn gesteld door de verschillende fracties.
Afspraken Schippers en zorgverzekeraars over duidelijke zorgpremie 2015
Afspraken Schippers en zorgverzekeraars over duidelijke zorgpremie 2015 Minister Edith Schippers (VWS) heeft met zorgverzekeraars afspraken gemaakt over het inzichtelijk maken hoe de zorgpremie is opgebouwd. Met ingang van ‘premiejaar’ 2015 krijgen verzekerden te zien welke verschillende elementen een rol spelen bij het vaststellen van de nominale premie. De Tweede Kamer is hier vandaag door Schippers over geïnformeerd. Uiterlijk half november maken de zorgverzekeraars hun premies voor 2015 bekend.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!