Minister Edith Schippers Tag

Stevige afspraken Schippers en sector tegen GGZ-wachtlijsten
Stevige afspraken Schippers en sector tegen GGZ-wachtlijsten

Wachttijden langer dan de afgesproken ‘Treeknormen’ zijn in de ggz onacceptabel. Dat vinden ministerie, zorgverzekeraars en hulpverleners. Om de huidige lange wachtlijsten aan te pakken hebben ze daarom ‘ingrijpende’ afspraken gemaakt. Demissionair minister Edith Schippers: ‘Het is nu tijd voor actie.’ Door een betere verdeling van...

Voortgang van maatregelen curatieve zorg in krimpregio’s
Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de maatregelen curatieve zorg in krimp-regio’s. Een aantal regio’s in Nederland bereidt zich voor of gaat al om met de transitie van bevolkingsgroei naar bevolkingsdaling. Bevolkingsdaling alleen hoeft, vanuit de optiek van zorg, geen probleem te zijn, maar in het algemeen gaat krimp gepaard met vergrijzing en gaat vergrijzing gepaard met chronische aandoeningen. Dit tezamen leidt tot een andere zorgvraag in combinatie met een gelijktijdige daling van het (zorg)voorzieningenniveau in kwantiteit, wat een negatief effect kan hebben op de kwaliteit van de zorg. In deze brief informeert Minister Schippers de Kamer over de voortgang van de maatregelen die zij in haar brief curatieve zorg in krimpregio’s heeft aangekondigd, zoals toegezegd tijdens het debat met de Kamer van 26 mei 2015.
Het resultaat telt ziekenhuizen 2014

Het resultaat telt ziekenhuizen 2014 is een rapport met voorbeelden van goede en (soms) slechte samenwerking bij het leveren van zorg in ziekenhuizen. Lees ook de reactie van Minister Schippers op het rapport....

Eerste Kamer akkoord met Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg

Eerste Kamer akkoord met Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg

De Eerste Kamer heeft vandaag dinsdag 6 oktober 2015 ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van minister Edith Schippers (VWS). Deze patiëntenwet is een grote stap in de verbetering van de verhouding tussen zorgaanbieder en patiënt. De wet waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De wet vervangt twee wetten op dit gebied: de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. NCZ zal in samenwerking met Quasir zo spoedig mogelijk een reeks workshops voor Cliëntenraden aanbieden om de (on)mogelijkheden van de nieuwe wet uit te leggen.
Onderzoeksrapport Medezeggenschap Verwey Jonker Instituut

Onderzoeksrapport Medezeggenschap Verwey Jonker Instituut 'Maatwerk in medezeggenschap' is een onderzoek van het Verweij-Jonker Instituut. In het kader van het onderzoek is gesproken met cliëntenraden, bestuurders en toezichthouders van 14 instellingen verspreid over de langdurige en curatieve zorg. Het onderzoek laat zien dat formele medezeggenschap zorgbreed belangrijk...

Niet alles wat kan hoeft; passende zorg in de laatste levensfase

Niet alles wat kan hoeft; passende zorg in de laatste levensfase Op 1 juli 2014 informeerde Minister Edith Schippers de Tweede Kamer over de lopende trajecten met betrekking tot passende zorg in de laatste levensfase, onder de noemer ‘Moet alles wat kan?’. Een van deze trajecten...

NCZ