Stevige afspraken Schippers en sector tegen GGZ-wachtlijsten

Stevige afspraken Schippers en sector tegen GGZ-wachtlijsten

Wachttijden langer dan de afgesproken ‘Treeknormen’ zijn in de ggz onacceptabel. Dat vinden ministerie, zorgverzekeraars en hulpverleners. Om de huidige lange wachtlijsten aan te pakken hebben ze daarom ‘ingrijpende’ afspraken gemaakt. Demissionair minister Edith Schippers: ‘Het is nu tijd voor actie.’ Door een betere verdeling van de behandelcapaciteit komt er…

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat zorgverzekeraar CZ de bonuscultuur introduceert in de operatiekamer

Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen van de Kamerleden Van Gerven en Leijten (beiden SP) over het bericht dat zorgverzekeraar CZ de bonuscultuur introduceert in de operatiekamer.

Onderzoeksrapport Medezeggenschap Verwey Jonker Instituut

Onderzoeksrapport Medezeggenschap Verwey Jonker Instituut ‘Maatwerk in medezeggenschap’ is een onderzoek van het Verweij-Jonker Instituut. In het kader van het onderzoek is gesproken met cliëntenraden, bestuurders en toezichthouders van 14 instellingen verspreid over de langdurige en curatieve zorg. Het onderzoek laat zien dat formele medezeggenschap zorgbreed belangrijk is en dat…

Niet alles wat kan hoeft; passende zorg in de laatste levensfase

Niet alles wat kan hoeft; passende zorg in de laatste levensfase Op 1 juli 2014 informeerde Minister Edith Schippers de Tweede Kamer over de lopende trajecten met betrekking tot passende zorg in de laatste levensfase, onder de noemer ‘Moet alles wat kan?’. Een van deze trajecten is het traject van…

Vast sjabloon voor jaarcijfers zorgverzekeraars

Vast sjabloon voor jaarcijfers zorgverzekeraars Zorgverzekeraars gebruiken vanaf dit jaar een vast sjabloon bij de publicatie van hun jaarcijfers. Het sjabloon heeft betrekking op de basisverzekering en geeft inzicht in onder andere de premie-inkomsten, zorgkosten, bedrijfskosten en benodigde reserveringen. Op die manier krijgen verzekerden beter inzicht in de opbouw van de cijfers….

Schippers: “Helderheid voor patiënt over kwaliteit en kosten zorg”

Schippers: ‘Helderheid voor patiënt over kwaliteit en kosten zorg’ Minister Edith Schippers (VWS) heeft gisteren een rigoureus plan gepresenteerd dat patiënten het komend jaar meer en betere info geeft over de kwaliteit en kosten van hun zorg. Schippers vindt dat patiënten recht hebben om te weten wat de kwaliteit is…

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten

Nadere memorie van antwoord Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten De regering heeft met belangstelling kennis genomen van de vragen van de leden van de Eerste Kamer over onderhavig wetsvoorstel. In onderstaande brief worden deze vragen beantwoord in de volgorde waarin deze zijn gesteld door de verschillende…

Afspraken Schippers en zorgverzekeraars over duidelijke zorgpremie 2015

Afspraken Schippers en zorgverzekeraars over duidelijke zorgpremie 2015 Minister Edith Schippers (VWS) heeft met zorgverzekeraars afspraken gemaakt over het inzichtelijk maken hoe de zorgpremie is opgebouwd. Met ingang van ‘premiejaar’ 2015 krijgen verzekerden te zien welke verschillende elementen een rol spelen bij het vaststellen van de nominale premie. De Tweede…

Kwaliteit van Zorg: Kamerbrief over Transparantie van kwaliteit in de curatieve zorg

Kwaliteit van Zorg: Kamerbrief over Transparantie van kwaliteit in de curatieve zorg: Brief van minister Schippers (VWS) over de transparantie van kwaliteit in de curatieve zorg. Download Kamerbrief over Transparantie van kwaliteit in de curatieve zorg En lees de vier bijlagen: Plan van Aanpak Zichtbare Zorg uitvraag 2015 (verslagjaar 2014)…

End of content

End of content