Margje Mahler Tag

Concept kwaliteitskader verpleegzorg

Het Zorginstituut stimuleert organisaties van professionals, cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars om dit kwaliteitskader op te stellen. Dit kwaliteitskader sluit aan bij de sector, waar individuele aandacht en maatwerk uitgangspunt is. Het kwaliteitskader wordt een middel om het gesprek te voeren. ...

NCZ