Wetsvoorstel WMZC zorgt voor herstel menselijk maat in de zorg.
|

Wetsvoorstel WMZC zorgt voor herstel menselijk maat in de zorg.

Wetsvoorstel WMZC zorgt voor herstel menselijk maat in de zorg. NCZ heeft met name de opmerkingen van advocaat Van Malssen in het artikel Nieuw wmcz-voorstel ‘catastrofaal’ in de Zorgvisie van 17 februari jl. met stijgende verbazing gelezen. Van Malssen is met zijn kantoor Dirkzwager sinds jaar en dag een drijvende kracht…

Dialoogbijeenkomsten vrijheid en veiligheid bij dementie
|

Dialoogbijeenkomsten vrijheid en veiligheid bij dementie

Het project ‘Vrijheid en veiligheid bij dementie’ is een samenwerking van Alzheimer Nederland, LOC zeggenschap in zorg en Innovatiekring dementie en faciliteert dialoogbijeenkomsten die de dillema’s rondom de vrijheid van mensen met dementie bespreekbaar maken. Deze bijeenkomsten zijn ook uitermate geschikt voor cliëntenraden. Hoe gaan mantelzorgers en zorgmedewerkers om met…

Landelijk congres voor cliëntenraden

Landelijk congres voor cliëntenraden

Landelijk congres voor cliëntenraden  De cliëntenraad, een sterke gesprekspartner. Dat is één van de doelen van ‘Waardigheid en trots’, het plan van het ministerie van VWS om de kwaliteit in verpleeghuizen te verbeteren. LOC Zeggenschap in zorg en het Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) versterken de positie van cliëntenraden in zowel verpleeghuizen,…

Cliëntenraden in dialoog met Zorgverzekeraars

Cliëntenraden in dialoog met Zorgverzekeraars

Cliëntenraden in dialoog met Zorgverzekeraars Cliënten bezitten een sleutelpositie in onze zorgmaatschappij. Met de door hen betaalde premies en de aan hun toegewezen vergoedingen voor zorg en ondersteuning houden zij de zorgmotor draaiende. Door de verschillende patiëntenorganisaties en (centrale) cliëntenraden wordt opgekomen voor kwaliteit vanuit cliëntenperspectief.      Cliëntenraden constateren dat…

End of content

End of content