LOC Tag

NCZ Landelijk congres Cliëntenraden 2017: Werk in uitvoering!
Landelijk congres Cliëntenraden 2017: Werk in uitvoering!

Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) en LOC Zeggenschap in zorg versterken de positie en de invloed van cliëntenraden in zorgorganisaties. Ook door mee te werken aan Waardigheid en trots. Dit is het plan van het ministerie van VWS dat zich – samen met de sector –...

reactie op whitepaper
Wetsvoorstel WMZC zorgt voor herstel menselijk maat in de zorg.

Wetsvoorstel WMZC zorgt voor herstel menselijk maat in de zorg. NCZ heeft met name de opmerkingen van advocaat Van Malssen in het artikel Nieuw wmcz-voorstel ‘catastrofaal’ in de Zorgvisie van 17 februari jl. met stijgende verbazing gelezen. Van Malssen is met zijn kantoor Dirkzwager sinds jaar en dag...

Dialoogbijeenkomsten vrijheid en veiligheid bij dementie
Dialoogbijeenkomsten vrijheid en veiligheid bij dementie

Het project ‘Vrijheid en veiligheid bij dementie’ is een samenwerking van Alzheimer Nederland, LOC zeggenschap in zorg en Innovatiekring dementie en faciliteert dialoogbijeenkomsten die de dillema’s rondom de vrijheid van mensen met dementie bespreekbaar maken. Deze bijeenkomsten zijn ook uitermate geschikt voor cliëntenraden. Hoe gaan mantelzorgers...

Aanbieding petitie Tweede Kamer

Aanbieding petitie Tweede Kamer

Op dinsdag 8 december ging het landelijke platform ‘Weg Achter de Geraniums’ (WAG) samen met cliëntenraadsleden aangesloten bij de verschillende koepelorganisaties, naar Den Haag om een petitie aan te bieden in de Tweede Kamer. Ook hadden zij een gesprek op het ministerie van VWS. De petitie van de verschillende koepelorganisaties draaide om het vastleggen van (onafhankelijke) ondersteuning en financiering van cliëntenraden in de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De koepelorganisaties ontvangen al jaren veel signalen dat de ondersteuners van cliëntenraden worden wegbezuinigd. Of dat een medewerker van een instelling deze taken moet uitvoeren. Daarnaast worden budgetten van verschillende cliëntenraden steeds kleiner. aanbieding petitie Tweede Kamer Woordvoerders van de VVD, PvdA, SP, CDA, D66 en 50Plus waren aanwezig om de petitie in ontvangst te nemen en te praten met de aanwezigen. Verschillende Kamerleden gaven het belang van een sterke cliëntenraad aan, waar goede ondersteuning en financiering vanzelfsprekend bij horen.

Naast de aanbieding in de Tweede Kamer was er ‘s middags ook een gesprek op het ministerie van VWS. Hier spraken de verschillende cliëntenraadsleden met de directeur Mark & Consument. Zij gaven aan dat een onafhankelijke ondersteuner onmisbaar is voor het functioneren van de cliëntenraad. Nu verschilt het per instelling hoe dit wordt ingevuld. En dat het dus afhangt van de welwillendheid van bestuurders. Zij zien graag dat dit in de nieuwe WMCZ wordt geregeld.

Bijna 600 mensen ondertekenden de petitie, wat aangeeft hoe belangrijk dit onderwerp is. NCZ, LOC en Lsr trokken samen op bij het organiseren en aanbieden van de petitie. Bij de aanbieding waren er naast WAG ook cliënten vanuit de GGZ, thuiszorg en MEE aanwezig.

Heel veel interactie tijdens congres cliëntenraden

Heel veel interactie tijdens congres cliëntenraden

Bron: www.waardigheidentrots.nl Verslag: Frank van Wijck Mee komen praten over de rol van de cliëntenraden in de verpleeghuiszorg? Dat lieten cliëntenraadsleden zich geen twee keer zeggen. Ze kwamen 12 oktober massaal toegestroomd naar Nieuwegein en hoorden daar ook staatssecretaris Martin van Rijn van VWS onderstrepen hoe essentieel hun rol is om de kwaliteitsverbetering in de verpleegzorg te bewerkstelligen die hem met het programma Waardigheid en Trots voor ogen staat. Een bomvolle zaal tijdens het plenaire debat van het Landelijk Congres Cliëntenraden, 12 oktober in Nieuwegein. De cliëntenraden willen gehoord worden, dat is duidelijk. In het panel zitten José van den Boogaard (cliëntenraad ZZG), Ronnie van Diemen (Inspectie voor de Gezondheidszorg), Marthijn Laterveer (LOC Zeggenschap in zorg), Marika Biacsics (NCZ) en staatssecretaris Martin van Rijn. Als dagvoorzitter Lennart Booij de zaal het woord wil geven op basis van de vraag of de cliëntenraden voldoende een gelijkwaardig rol als gesprekspartner hebben voor de aanbieders in de langdurige zorg, hoeft de eerste vraagsteller zich geen seconde te bedenken. Nee, die hebben ze niet, stelt ze. In ieder geval niet in Utrecht want daar is de zorgverzekeraar een pilot gestart waar per wijk nog maar één zorgaanbieder wordt gecontracteerd. De cliëntenraad is hierin niet gehoord. En ook nadat die een gesprek heeft aangevraagd, heeft deze zorgverzekeraar gezegd de pilot te willen voortzetten.
kwaliteitsmeting als stuurinstrument voor de cliëntenraad
Landelijk congres voor cliëntenraden
Landelijk congres voor cliëntenraden  De cliëntenraad, een sterke gesprekspartner. Dat is één van de doelen van ‘Waardigheid en trots’, het plan van het ministerie van VWS om de kwaliteit in verpleeghuizen te verbeteren. LOC Zeggenschap in zorg en het Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) versterken de positie van cliëntenraden in zowel verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) en werken mee aan ‘Waardigheid en trots’. Bij goede zorg wordt gestreefd naar zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de cliënt. Kwaliteit van leven voor de cliënt betekent dat zorg en ondersteuning zich aanpast op wat voor de cliënt belangrijk is. De zorg wordt beter als de cliënt centraal staat. U als cliëntenraad heeft daarbij een belangrijke positie. Als cliëntenraad verwoordt u de wensen van cliënten. Tijdens dit congres krijgt u uitleg over de beleidsontwikkelingen en bieden we u instrumenten en informatie aan die u helpen bij uw werk als cliëntenraad. Voor aanvang van het programma is staatssecretaris Martin van Rijn aanwezig om met u in gesprek te gaan tijdens een ontbijt. U kunt zich hiervoor apart aanmelden op het inschrijfformulier. Er is plaats voor maximaal 20 personen. Bij meer aanmeldingen worden plaatsen per loting toegekend. U ontvangt apart bericht als er een plaats beschikbaar is voor u.
Kwaliteitsbepaling verpleeghuizen moet veel lokaler worden vormgegeven

Kwaliteitsbepaling verpleeghuizen moet veel lokaler worden vormgegeven

2 juli 2015 In voor Zorg De CQ-index verdwijnt per 1 januari 2016 voor de verpleeghuiszorg, maakte het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bekend. Zorginstituut Nederland heeft aangegeven dat er uiterlijk per 1 oktober 2016 een alternatief moet liggen. Aan Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) en LOC Zeggenschap in zorg de vraag wat zij hiervan vinden en hoe dat alternatief eruit zou kunnen zien. NCZ is enthousiast over het schrappen van de CQ-index. ‘In november 2014 zijn we bij VWS geweest met een afvaardiging van pakweg 20 cliëntenraadleden om precies dit te bepleiten’, zegt voorzitter Marika Biacsics. ‘De CQ-index is te ver uitontwikkeld, te duur en te tijdrovend en zegt onvoldoende over de echte kwaliteit die wordt geboden. De kwaliteitsmeting moet veel dichter bij de cliënt gebracht worden en vaker dan eenmaal per 2 jaar.’ Marthijn Laterveer van LOC wil dat er eerst een alternatief is voordat de CQ-Index wordt afgeschaft. ‘Veel cliëntenraden gebruiken die CQ-index ook nu nog steeds als thermometer om tot betere zorg te komen. Natuurlijk zien wij haken en ogen aan die CQ-index, omdat die steeds meer een “moetje” is geworden om aan geld te komen van het zorgkantoor. Bovendien houdt de index door zijn vaste items onvoldoende rekening met verschillen tussen mensen. De vraag is alleen wat ervoor in de plaats moet komen. Daarover zullen we overeenstemming moeten bereiken.’
Cliëntenraden in dialoog met Zorgverzekeraars
Cliëntenraden in dialoog met Zorgverzekeraars
Cliëntenraden in dialoog met Zorgverzekeraars [caption id="attachment_2130" align="alignnone" width="300"]Cliëntenraden in dialoog met Zorgverzekeraars Cliëntenraden in dialoog met Zorgverzekeraars[/caption] Cliënten bezitten een sleutelpositie in onze zorgmaatschappij. Met de door hen betaalde premies en de aan hun toegewezen vergoedingen voor zorg en ondersteuning houden zij de zorgmotor draaiende. Door de verschillende patiëntenorganisaties en (centrale) cliëntenraden wordt opgekomen voor kwaliteit vanuit cliëntenperspectief.      Cliëntenraden constateren dat er maatschappelijk gezien een steeds belangrijker rol op het gebied van zorginkoop, de monitoring van gepast gebruik en het toetsen van de kwaliteit van zorg is weggelegd bij de zorgverzekeraars. CR-en willen de relatie met de zorgverzekeraars graag verstevigen. Dit mede omdat CR-en sinds de transitie van januari 2015 er nieuwe taken in het directe belang van de patiënt hebben bijgekregen.
NCZ