Lea Bouwmeester Tag

Moties Bouwmeester aangenomen

  Op 23 februari jongstleden was NCZ bij het Algemeen Overleg Patiëntenrecht in de Tweede Kamer. Tijdens dat overleg zijn vooruitlopend op de nieuwe wet, de moties Bouwmeester aangenomen. Het kamerstuk over de motie van het lid Bouwmeester over het starten van pilots met diverse patiënten- en...

Gesprek met patiënt is kern van de zorg
Gesprek met patiënt is kern van de zorg

In de afgelopen 10 jaar heb ik als Kamerlid veel debatten gevoerd over het versterken van de positie van mensen die van nature niet de sterkste stem hebben. In de zorg hebben we het dan over de patiënt, de cliënt, de bewoner, maar ook over...

PvdA en VVD botsen opnieuw over inspraak in de zorg
PvdA en VVD botsen opnieuw over inspraak in de zorg De motie zeggenschap over zorg en zorgverzekeraars die betrekking heeft op de nieuwe WMCZ, is door de minister ontraden. Met als gevolg dat het niet zeker is of deze motie het gaat halen. Dinsdag 10 november wordt er al over de motie gestemd. NCZ gaat alles in het werk stellen om nog voor die tijd politieke partijen te overtuigen om voor de motie te stemmen! Lees hier de brief van NCZ aan de commissie VWS in de Tweede Kamer met de oproep te stemmen voor motie 52 Download hier nogmaals de brief van NCZ met aanbevelingen voor wetgeving voor cliëntenrechten in de zorg. Lees verderop in dit bericht 'motie 52 zeggenschap over zorg en zorgverzekeraars' en de reactie van Lea Bouwmeester en Carla Dik-Faber op de argumenten van de minister. Aankomende week start de de internetconsultatie over de nieuwe wet. Wij houden u op de hoogte zodat ook u hopelijk uw mening zult geven!
Verslag AO Governance Tweede Kamer 11 juni 2015
Verslag AO Governance Tweede Kamer 11 juni 2015

Verslag AO Governance Tweede Kamer 11 juni 2015 Namens NCZ is Erik Eijrond (adviseur NCZ) aanwezig geweest op het Algemeen Overleg Governance van 11 juni jl. van de van de vaste Kamercommissie VWS in de Tweede Kamer....

Verslag AO Governance Tweede Kamer 11 juni 2015
NCZ naar de Tweede Kamer

NCZ naar de Tweede Kamer Op 1 juni gaat NCZ met een geselecteerde groep cliëntenraadsleden uit de cure en care naar de Tweede Kamer voor een bijeenkomst met Lea Bouwmeester van de PvdA. Dit ter voorbereiding op het openbare AO overleg Governance van 11 juni waarbij o.a....

NCZ