kwaliteitskader verpleegzorg Tag

Concept kwaliteitskader verpleegzorg

Het Zorginstituut stimuleert organisaties van professionals, cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars om dit kwaliteitskader op te stellen. Dit kwaliteitskader sluit aan bij de sector, waar individuele aandacht en maatwerk uitgangspunt is. Het kwaliteitskader wordt een middel om het gesprek te voeren. ...

Algemeen Overleg ‘Wet langdurige zorg (Wlz)’ op 3 maart 2016
Bron: www.waardigheidentrots.nl de kracht van het alledaagse Op 3 maart 2016 vindt het Algemeen overleg ‘Wet langdurige zorg (Wlz)’ plaats in de Tweede Kamer. Staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat in op ontwikkelingen binnen de Wlz. Zo komt ook de voortgang van het programma Waardigheid en trots aan bod.
  • Het AO Wet langdurige zorg (Wlz) is op 3 maart online te volgen. U kunt live meekijken of meeluisteren.
Waarover gaat het precies op 3 maart? We zetten de belangrijkste ontwikkelingen bij dit overleg over de kwaliteit van verpleeghuiszorg op een rij.
Kwaliteitskader Verpleegzorg
Bron: Zorginstituut Nederland [caption id="attachment_3192" align="alignnone" width="300"]Kwaliteitskader Verpleegzorg 5 pijlers van Waardigheid en Trots[/caption] De leden van de taskforce ‘Waardigheid en Trots’ hebben een concept kwaliteitskader verpleegzorg en leidraad verantwoorde personeelssamenstelling aangeboden aan Zorginstituut Nederland. De partijen in de taskforce nemen nu samen de regie bij de verdere ontwikkeling van het kwaliteitskader dat op 1 oktober 2016 wordt opgeleverd. Het Zorginstituut is positief over de beweging naar individuele aandacht en maatwerk die uit de huidige documenten blijkt en kijkt uit naar een volwaardig kader met instrumenten dat de sector nieuw houvast geeft bij het leveren van goede verpleegzorg.
NCZ