kwaliteit zorg Tag

De cliëntenraad en het cliëntenperspectief
Extra aandacht voor hoe cliënten zorg

Extra aandacht voor hoe cliënten zorg ervaren

Bron: www.igz.nl In het najaar van 2016 gaat de inspectie extra aandacht geven aan hoe de cliënt in de gehandicaptenzorg de zorg beleeft. De inspectie gaat dit bij veertig instellingen speciaal onderzoeken. Daarnaast heeft ze een nieuw hulpmiddel ontwikkeld, speciaal voor het toezicht op de kwaliteit van zorg aan mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB). Dit instrument-EMB helpt de inspecteur bijvoorbeeld te onderzoeken of er goed naar mensen met een ernstig meervoudige beperking wordt geluisterd.
Kwaliteitsbepaling verpleeghuizen moet veel lokaler worden vormgegeven

Kwaliteitsbepaling verpleeghuizen moet veel lokaler worden vormgegeven

2 juli 2015 In voor Zorg De CQ-index verdwijnt per 1 januari 2016 voor de verpleeghuiszorg, maakte het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bekend. Zorginstituut Nederland heeft aangegeven dat er uiterlijk per 1 oktober 2016 een alternatief moet liggen. Aan Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) en LOC Zeggenschap in zorg de vraag wat zij hiervan vinden en hoe dat alternatief eruit zou kunnen zien. NCZ is enthousiast over het schrappen van de CQ-index. ‘In november 2014 zijn we bij VWS geweest met een afvaardiging van pakweg 20 cliëntenraadleden om precies dit te bepleiten’, zegt voorzitter Marika Biacsics. ‘De CQ-index is te ver uitontwikkeld, te duur en te tijdrovend en zegt onvoldoende over de echte kwaliteit die wordt geboden. De kwaliteitsmeting moet veel dichter bij de cliënt gebracht worden en vaker dan eenmaal per 2 jaar.’ Marthijn Laterveer van LOC wil dat er eerst een alternatief is voordat de CQ-Index wordt afgeschaft. ‘Veel cliëntenraden gebruiken die CQ-index ook nu nog steeds als thermometer om tot betere zorg te komen. Natuurlijk zien wij haken en ogen aan die CQ-index, omdat die steeds meer een “moetje” is geworden om aan geld te komen van het zorgkantoor. Bovendien houdt de index door zijn vaste items onvoldoende rekening met verschillen tussen mensen. De vraag is alleen wat ervoor in de plaats moet komen. Daarover zullen we overeenstemming moeten bereiken.’
Rol Cliëntenraad bij audit

Rol Cliëntenraad bij audit Tot op heden was het min of meer afhankelijk van de desbetreffende auditor die het auditprogramma opstelde of er tijdens de audit werd gesproken met één of meerdere cliëntenraden binnen de organisatie. Voortaan is het verplicht om bij iedere audit in een...

Schippers: “Helderheid voor patiënt over kwaliteit en kosten zorg”
Schippers: ‘Helderheid voor patiënt over kwaliteit en kosten zorg’ Minister Edith Schippers (VWS) heeft gisteren een rigoureus plan gepresenteerd dat patiënten het komend jaar meer en betere info geeft over de kwaliteit en kosten van hun zorg. Schippers vindt dat patiënten recht hebben om te weten wat de kwaliteit is van de zorg die ze krijgen.    Hiervoor is zij met alle partijen in de zorg een groot en intensief programma gestart. Door het inzetten van een groot aantal acties weten patiënten straks waar ze welke kwaliteit van zorg kunnen verwachten, welke vragen ze aan hun behandelaar moeten stellen en weten ze van tevoren wat een behandeling gaat kosten. Om alle acties mogelijk te maken trekt Schippers jaarlijks € 5 miljoen extra uit. Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met patiënten, artsen, zorgverzekeraars en het Kwaliteitsinstituut.
Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Er moet extra toezicht komen op slechte zorginstellingen en bewoners en hun mantelzorgers moeten weer centraal komen te staan. Dat staat in het plan van staatssecretaris Martin van Rijn om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Van Rijn kwam eind vorig...

NCZ