kwaliteit van zorg Tag

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
NCZ naar Ministerie van VWS

NCZ naar Ministerie van VWS NCZ gaat op 27 november met een afvaardiging naar het Min.VWS om te praten over de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen en de rol van (centrale) cliëntenraden en hun ondersteuners hier bij. Lees HIER de agenda, de deelnemers en meld u aan...

NCZ naar VWS voor discussie over kwaliteit van zorg in verpleeghuizen
NCZ naar VWS voor discussie over kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Netwerk Cliëntenraden roept al jaren om Best Practices in Verpleeghuizen! Het Netwerk van Cliëntenraden in de Zorg (NCZ) is een onafhankelijke organisaties die (centrale) cliëntenraden van o.a. verpleeg en verzorgingshuizen bijstaat. De netwerkorganisatie roept al jaren om gebruik te maken van de ‘best practices’ in verpleeghuizen en om onderzoek naar het ‘hoe en waarom’ het ene verpleeghuis wel uitkomt met het geld en het verder ook goed doet en het andere verpleeghuis niet. De organisatie vindt slecht gehoor bij overheid en politiek. “Overheid en politiek zijn nu eenmaal gewend om met bestaande (gesubsidieerde) partijen aan grote overlegtafels te zitten.” NCZ, een relatief kleine organisatie en wars van de vergader/overleg cultuur in de zorg, is zeer kritisch op deelname aan die grote overlegtafels. Want de resultaten van deze overleggen zijn volgens NCZ niet concreet genoeg en dragen bij aan het in stand houden van ambtelijke toestanden in de zorg. De prioriteit van NCZ ligt in het werkveld, bij de cliëntenraden waar heel veel is te doen! Donderdag 27 november a.s. zal NCZ met een aantal clientenraadsleden en ondersteuners bij VWS discussiëren over de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen en over de rol en positie van cliëntenraden. VWS wil o.a. graag weten hoe veel ruimte cliëntenraden krijgen, of er naar hen geluisterd wordt, hoe zij ondersteund worden en welke invloed zij hebben op de kwaliteit.
Kwaliteit van zorg: kamerbrief en jaarrapportage signaaltoezicht NZa 2013

Nieuws over kwaliteit van zorg: Bijgevoegd vindt u de jaarrapportage signaaltoezicht 2013 die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onlangs heeft uitgebracht. De rapportage bevat een overzicht van de belangrijkste signalen die de NZa in 2013 heeft ontvangen over ongewenste situaties in de zorg. De NZa ontvangt op diverse...

NCZ