In voor Zorg Tag

Cliëntenraden en E-health

Cliëntenraden kunnen gevraagd en ongevraagd adviseren over het beleid en de implementatie van E-health binnen de zorginstelling. Gebeurt dit voldoende? Zijn cliëntenraden op de hoogte van de (on)mogelijkheden van E-health?...

kwaliteitsmeting als stuurinstrument voor de cliëntenraad
Landelijk congres voor cliëntenraden
Landelijk congres voor cliëntenraden  De cliëntenraad, een sterke gesprekspartner. Dat is één van de doelen van ‘Waardigheid en trots’, het plan van het ministerie van VWS om de kwaliteit in verpleeghuizen te verbeteren. LOC Zeggenschap in zorg en het Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) versterken de positie van cliëntenraden in zowel verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) en werken mee aan ‘Waardigheid en trots’. Bij goede zorg wordt gestreefd naar zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de cliënt. Kwaliteit van leven voor de cliënt betekent dat zorg en ondersteuning zich aanpast op wat voor de cliënt belangrijk is. De zorg wordt beter als de cliënt centraal staat. U als cliëntenraad heeft daarbij een belangrijke positie. Als cliëntenraad verwoordt u de wensen van cliënten. Tijdens dit congres krijgt u uitleg over de beleidsontwikkelingen en bieden we u instrumenten en informatie aan die u helpen bij uw werk als cliëntenraad. Voor aanvang van het programma is staatssecretaris Martin van Rijn aanwezig om met u in gesprek te gaan tijdens een ontbijt. U kunt zich hiervoor apart aanmelden op het inschrijfformulier. Er is plaats voor maximaal 20 personen. Bij meer aanmeldingen worden plaatsen per loting toegekend. U ontvangt apart bericht als er een plaats beschikbaar is voor u.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!