Jaarbeeld Inspectie voor de Gezondheidszorg en klachtbeeld Landelijk Meldpunt Zorg

Jaarbeeld Inspectie voor de Gezondheidszorg en klachtbeeld Landelijk Meldpunt Zorg

Jaarbeeld Inspectie voor de Gezondheidszorg en klachtbeeld Landelijk Meldpunt Zorg Het Jaarbeeld 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het Klachtbeeld 2016 van het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) zijn beschikbaar. De IGZ rapporteert in haar Jaarbeeld 2016 over de resultaten van het toezicht in 2016. Het LMZ geeft…

Verpleegzorginstellingen werken hard aan verbetering
| |

Verpleegzorginstellingen werken hard aan verbetering

Verpleegzorginstellingen werken hard aan verbetering Bron: IGZ De afgelopen periode volgde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 150 verpleeghuizen. Veel van deze verpleeghuizen hebben in korte periode veel aandacht aan de kwaliteit van de zorg besteed en zijn nog hard aan het werk om de tekortkomingen aan te pakken en verbeteringen…

Extra aandacht voor hoe cliënten zorg
| |

Extra aandacht voor hoe cliënten zorg

Extra aandacht voor hoe cliënten zorg ervaren Bron: www.igz.nl In het najaar van 2016 gaat de inspectie extra aandacht geven aan hoe de cliënt in de gehandicaptenzorg de zorg beleeft. De inspectie gaat dit bij veertig instellingen speciaal onderzoeken. Daarnaast heeft ze een nieuw hulpmiddel ontwikkeld, speciaal voor het toezicht…

IGZ en Nza presenteren kader Toezicht op Goed Bestuur
| |

IGZ en Nza presenteren kader Toezicht op Goed Bestuur

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ.nl)   De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben samen een kader ‘Toezicht op Goed Bestuur’ opgesteld. Zij willen hiermee duidelijk maken wat zij verstaan onder Goed Bestuur in de Zorg. En wat zij verwachten ten aanzien van kwaliteit, veiligheid,…

Proefschrift “Hearing the patient’s voice” van Sorien Kleefstra
| |

Proefschrift “Hearing the patient’s voice” van Sorien Kleefstra

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ.NL)   Op 6 juli jl. verdedigde Sorien Kleefstra, senior adviseur bij de Inspectie voor de Gezondheidszog (IGZ) haar proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek toont aan dat patiëntentevredenheidsonderzoek door middel van vragenlijsten, een juiste en betrouwbare methodiek is. De resultaten zijn bruikbaar…

IGZ verandert toezicht op de verpleegzorg voor mensen met dementie

Het komt regelmatig voor dat mensen met dementie door hun omgeving en zorgverleners niet worden begrepen. Dat wordt onbegrepen gedrag genoemd. Om deze groep mensen goed te kunnen verzorgen, leren zorgverleners anders te werken. Dat betekent dat ook de inspectie anders toezicht houdt en op een andere manier controleert.

End of content

End of content