huishoudelijke hulp Tag

Huishoudelijke hulp: onder het topje van de ijsberg

Huishoudelijke hulp: onder het topje van de ijsberg

Door Cees Barské, voorzitter Cliëntenraad STMG B.V. Door de dreigende ondergang van TSN Thuiszorg is de discussie over de huishoudelijke hulp opnieuw opgelaaid. Heeft de Tweede kamer een debat gevoerd over de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning en zijn er indringende vragen gesteld aan Staatssecretaris Martin van Rijn. En afgelopen vrijdag is er een (heren) akkoord gesloten en heeft de Staatssecretaris (vrijblijvende) afspraken gemaakt met vakbonden FNV, CNV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de werkgelegenheid in de thuiszorg.
Van Rijn: 'Maak het mantelzorger makkelijk'
Van Rijn en Asscher verlagen eigen bijdrage Huishoudelijke Hulp Toelage
Van Rijn en Asscher verlagen eigen bijdrage Huishoudelijke Hulp Toelage Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en minister Lodewijk Asscher (SZW) verlagen tijdelijk de eigen bijdrage voor het gebruik van de Huishoudelijke Hulp Toelage. In 2015 kunnen gemeenten met geld van het Rijk de eigen bijdrage van cliënten verlagen tot € 5 per uur. Zo wordt het financieel aantrekkelijk voor mensen om gebruik te maken van de toelage en huishoudelijke hulp te houden.
Rapport ‘Keuzeruimte in de langdurige zorg’
Extra geld huishoudelijke hulp toelage houdt 14.000 mensen aan het werk
Om banen in de huishoudelijke dienstverlening te behouden, maken veel gemeenten plannen om te profiteren van de huishoudelijke hulp toelage (HHT). Dat schrijven staatssecretaris Van Rijn (VWS), en minister Asscher (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer. Er zijn inmiddels 108 plannen voor 154 gemeenten ingediend. Van Rijn: "Indien deze plannen ongewijzigd worden goedgekeurd, dan leidt dit ertoe dat op jaarbasis gemiddeld ongeveer 14 duizend mensen hun dienstbetrekking langer kunnen behouden in 2015 en 2016". Het kabinet heeft hier de komende 2 jaar in totaal 190 miljoen euro voor beschikbaar. Minister Asscher is blij dat zoveel gemeenten bereid zijn om mee te doen: "Dit leidt tot echte banen en mensen kunnen op deze manier hun huishoudelijke hulp behouden. Maar we gaan door met het voorkomen van ontslagen in de zorg. We zijn er nog niet".
Nieuwsbericht over het onderwerp Hervorming langdurige zorg: Asscher en Van Rijn: Actieplan om ontslagen in de zorg te voorkomen
Nieuws over het onderwerp hervorming langdurige zorg: Minister Asscher (SZW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) introduceren vandaag de huishoudelijke hulp toelage. Mensen die hulp nodig hebben maar niet alles zelf kunnen betalen, krijgen een toelage zodat ze hun huishoudelijke hulp kunnen behouden. Met deze toelage kunnen ruim 10.000 banen behouden blijven. Het kabinet heeft hiervoor € 75 miljoen beschikbaar. Deze maatregel wordt de komende weken verder uitgewerkt. Dit melden Asscher en Van Rijn vandaag aan de Tweede Kamer.
NCZ