hervorming langdurige zorg Tag

Geriaters vinden het onverantwoord
Geriaters vinden het onverantwoord In het kader van de hervorming in de langdurige zorg hebben geriaters in een uitzending van Zembla (23 oktober 2014) aangegeven dat zij het langer thuis wonen van kwetsbare ouderen onverantwoord vinden.
De Zorg Verandert
Hervorming Langdurige Zorg: Folder De Zorg Verandert

Hervorming Langdurige Zorg: Folder De Zorg Verandert

In de folder 'De Zorg Verandert' van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, leest u over de veranderingen in de zorg. Waarom veranderingen nodig zijn. Wat de veranderingen zijn. En wat dit voor cliënten kan betekenen.

Download HIER de folder 'De Zorg Verandert'
Rapport ‘Keuzeruimte in de langdurige zorg’
Extra geld huishoudelijke hulp toelage houdt 14.000 mensen aan het werk
Om banen in de huishoudelijke dienstverlening te behouden, maken veel gemeenten plannen om te profiteren van de huishoudelijke hulp toelage (HHT). Dat schrijven staatssecretaris Van Rijn (VWS), en minister Asscher (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer. Er zijn inmiddels 108 plannen voor 154 gemeenten ingediend. Van Rijn: "Indien deze plannen ongewijzigd worden goedgekeurd, dan leidt dit ertoe dat op jaarbasis gemiddeld ongeveer 14 duizend mensen hun dienstbetrekking langer kunnen behouden in 2015 en 2016". Het kabinet heeft hier de komende 2 jaar in totaal 190 miljoen euro voor beschikbaar. Minister Asscher is blij dat zoveel gemeenten bereid zijn om mee te doen: "Dit leidt tot echte banen en mensen kunnen op deze manier hun huishoudelijke hulp behouden. Maar we gaan door met het voorkomen van ontslagen in de zorg. We zijn er nog niet".
Rapport ‘Keuzeruimte in de langdurige zorg’
Hervorming langdurige zorg: blokkenschema

Hervorming langdurige zorg: blokkenschema Dit schema is een vereenvoudigde weergave van in de nieuwe stelsels, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Download "Hervorming langdurige zorg: blokkenschema"...

Factsheet Hervorming langdurige zorg

Factsheet Hervorming langdurige zorg In deze factsheet leest u welke gevolgen de voorgenomen hervorming van de langdurige zorg heeft. Ook leest u waar u straks voor welke zorg terecht kunt. Klik HIER voor de factsheet ...

NCZ