ervaringsdeskundigen Tag

Wmcz2018 aangemeld voor plenaire behandeling
Ervaringsdeskundigen geïnstalleerd

Op 16 maart hebben zeven ervaringsdeskundigen de eed of belofte afgelegd. Zij gaan samen met inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op bezoek bij verpleegzorginstellingen. De ervaringsdeskundigen krijgen nu eerst twee trainingsdagen. Daarna brengen ze ieder vijf of zes inspectiebezoeken aan verpleeghuizen. Net zoals...

Wmcz2018 aangemeld voor plenaire behandeling
Kamerbrief over inzet van ervaringsdeskundigen IGZ

Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de inzet van ervaringsdeskundigen door IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De inzet van lekeninspecteurs is één van de manieren waarop de IGZ haar toezicht vernieuwt, om het toezicht goed aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen in...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!