eigenaarschap Tag

Innovatie in governance langdurige zorg

Vilans-bestuurder Henk Nies en programmaleider Mirella Minkman schreven over het eigenaarschap van het publieke belang in een participatiesamenleving: bij wie moet dit belegd zijn?...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!