Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten

Nadere memorie van antwoord Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten De regering heeft met belangstelling kennis genomen van de vragen van de leden van de Eerste Kamer over onderhavig wetsvoorstel. In onderstaande brief worden deze vragen beantwoord in de volgorde waarin deze zijn gesteld door de verschillende…

End of content

End of content