contact achterban Tag

Cliëntenraden en E-health

Cliëntenraden kunnen gevraagd en ongevraagd adviseren over het beleid en de implementatie van E-health binnen de zorginstelling. Gebeurt dit voldoende? Zijn cliëntenraden op de hoogte van de (on)mogelijkheden van E-health?...

Cliënttevredenheidsonderzoek door Amicura
Cliënttevredenheidsonderzoek door Amicura
    Cliënttevredenheidsonderzoek door Amicura Cliënttevredenheidsonderzoek door Amicura ‘Ga van je eigen vragen uit’ Amicura is een bureau dat voor zorginstellingen cliënttevredenheidsonderzoeken uitvoert. Via het moederbedrijf Amplixs werd veel ervaring opgedaan met het meten van het gedrag van de dienstverlener in de horeca, de hotellerie en in bungalowparken. ‘We ervaren vooral dat de mens achter de dienstverlener het verschil in gastvrijheid maakt en dat kwaliteit een subjectief gegeven is. Met standaard vragenlijsten die gebruikt worden in de traditionele onderzoeken, blijkt veelal wel dat een zorginstelling aan de verplichte normen en eisen voldoet, maar niet wat de uitzonderingen zijn in de beoordeling door cliënten. Die zijn niet zo relevant voor het gemiddelde en daarom is een grote groep zorgverleners -helaas tevreden met de 7,8 die in Nederland wordt gescoord in klanttevredenheid.’
NCZ