communicatie Tag

Leergang Rollen en Communicatie voor Ambtelijk Secretarissen of (Centrale) Cliëntenraad Ondersteuners start 6 januari 2015
Leergang ‘rollen en communicatie’ voor Ambtelijk Secretaris en Cliëntenraad- Ondersteuner NCZ biedt een leergang aan voor Ambtelijk Secretarissen en Cliëntenraad Ondersteuners van zowel intramurale als extramurale zorg over ‘rollen en communicatie’. Voor de leergang van drie afzonderlijke dagdelen moet als geheel worden ingeschreven. (NCZ behoudt zich het recht voor te annuleren bij te weinig aanmeldingen.) De bijeenkomsten worden gehouden in Duiven op de volgende middagen van 13.00 tot 16.30 (inclusief inloop en pauze): 6 januari 2015, 3 februari 2015 en 24 maart 2015. Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname voor de leergang en afzonderlijk voor de losse modules. Leergang rollen en communicatie:
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!