Het ‘catastrofale’ nieuwe Wmcz-voorstel

Het ‘catastrofale’ nieuwe Wmcz-voorstel

Zorgvisie heeft op 17 februari jl. een nieuwsbericht op haar website geplaatst dat bij Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) de haren te berge deed rijzen. Het artikel gaat over de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de zogenaamde catastrofale consequenties voor de (grote) zorgaanbieders. De uitspraken van advocaat Van Malssen, woordvoerder…

Beantwoording Kamervragen over zeggenschap cliënten over hun zorg
|

Beantwoording Kamervragen over zeggenschap cliënten over hun zorg

Beantwoording Kamervragen over zeggenschap cliënten over hun zorg Bron: Rijksoverheid Staatssecretaris Van Rijn (VWS) geeft per brief antwoord op de vragen van de Kamerleden Volp en Bouwmeester (Pvda) over zeggenschap van bewoners, patiënten en cliënten over hun zorg. De vragen hebben betrekking op een langlopend geschil tussen zorginstelling Thebe (regio…

In gesprek met Cliëntenraden, raden van Toezicht en Raden van Bestuur
| |

In gesprek met Cliëntenraden, raden van Toezicht en Raden van Bestuur

In gesprek met Cliëntenraden, raden van Toezicht en Raden van Bestuur

Op donderdagavond 7 april gingen directie Langdurige Zorg en directie Markt en Consument in het kader van het plan Waardigheid & Trots in gesprek met cliëntenraden, bestuurders en toezichthouders van verpleeghuisinstellingen die als voorbeeld kunnen dienen voor wat betreft de inrichting van de medezeggenschap, waar een cliëntenraad een sterke gesprekspartner is en een manier heeft ontwikkeld om de stem van de cliënt goed naar voren te brengen bij het bestuur.

Cliëntenraden in dialoog met Zorgverzekeraars

Cliëntenraden in dialoog met Zorgverzekeraars

Cliëntenraden in dialoog met Zorgverzekeraars Cliënten bezitten een sleutelpositie in onze zorgmaatschappij. Met de door hen betaalde premies en de aan hun toegewezen vergoedingen voor zorg en ondersteuning houden zij de zorgmotor draaiende. Door de verschillende patiëntenorganisaties en (centrale) cliëntenraden wordt opgekomen voor kwaliteit vanuit cliëntenperspectief.      Cliëntenraden constateren dat…

Oproep meedenken over kwaliteit in verpleeghuizen

Oproep meedenken over kwaliteit in verpleeghuizen.   Staatssecretaris Martin van Rijn heeft een brief gestuurd aan de ’top 200 zorgaanbieders’ van verpleeghuiszorg, met het verzoek mee te werken aan de bedoelde beweging in ‘Waardigheid en Trots’ en goede projecten te bedenken om de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen te verbeteren. …

Cliënttevredenheidsonderzoek door Amicura

Cliënttevredenheidsonderzoek door Amicura

    Cliënttevredenheidsonderzoek door Amicura ‘Ga van je eigen vragen uit’ Amicura is een bureau dat voor zorginstellingen cliënttevredenheidsonderzoeken uitvoert. Via het moederbedrijf Amplixs werd veel ervaring opgedaan met het meten van het gedrag van de dienstverlener in de horeca, de hotellerie en in bungalowparken. ‘We ervaren vooral dat de…

Cliëntenraden: nut, noodzaak en kansen!

Cliëntenraden: nut, noodzaak en kansen!

Cliëntenraden: nut, noodzaak en kansen! Cliëntenraden zijn tegenwoordig vanzelfsprekend binnen zorgorganisaties. Wat merken activiteitenbegeleiders er van dat zo’n raad bestaat? John Sijnke sprak hier over met Jan Wijnen voor een artikel in het aprilnummer van Vakblad AS: maandblad voor de AktiviteitenSector.      Oudere activiteitenbegeleiders herinneren zich Jan Wijnen misschien nog…

Medezeggenschap Lunet Zorg voldoet niet aan de wet

  Medezeggenschap Lunet Zorg voldoet niet aan de wet. Lokale cliëntenraden krijgen hun rechten en bevoegdheden na een lange juridische strijd weer terug. Medezeggenschapsstructuur Lunet Zorg moet per direct worden aangepast. Het gerechtshof in Den Bosch heeft in een rechtszaak tussen Lunet Zorg en twee cliëntvertegenwoordigingsraden geoordeeld dat Lunet Zorg…

Aanscherping WMCZ versterkt Cliëntenraden

Aanscherping WMCZ versterkt Cliëntenraden (Bron: Skipr, Geplaatst op 27 januari 2015) De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) wordt aangescherpt. De versterking van de cliëntenraad is slechts een onderdeel van de vele maatregelen die minister Schippers voorstelt om ‘onbehoordelijk bestuur’ en ‘wanbeleid’ aan te pakken. Cliëntenraden krijgen instemmingsrecht voor onderwerpen die de…

Nieuws voor Cliëntenraden over Wet Goed Bestuur en Medezeggenschap!

Nieuws voor Cliëntenraden over Wet Goed Bestuur en Medezeggenschap! Lees in paragraaf 3 van de aanbiedingsbrief van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn (beiden VWS) bij een verslag van een schriftelijke overleg inzake de brief Goed Bestuur in de zorg hoe zij denken over cliënten medezeggenschap! Lees HIER de aanbiedingsbrief…

Verslag symposium: ‘De positie van Cliënten Medezeggenschap in de Zorg’.

Verslag symposium: ‘De positie van Cliënten Medezeggenschap in de Zorg’.

Verslag symposium 7 november 2014: ‘de positie van Cliënten medezeggenschap in de zorg’. Het NCZ organiseert met de regelmaat van de klok symposia, leergangen en workshops om de positie van cliëntenraden te versterken, hen te informeren en kennis up to date te houden. In het mooie en gastvrije Auditorium van…

NCZ naar VWS voor discussie over kwaliteit van zorg in verpleeghuizen

NCZ naar VWS voor discussie over kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Netwerk Cliëntenraden roept al jaren om Best Practices in Verpleeghuizen! Het Netwerk van Cliëntenraden in de Zorg (NCZ) is een onafhankelijke organisaties die (centrale) cliëntenraden van o.a. verpleeg en verzorgingshuizen bijstaat. De netwerkorganisatie roept al jaren om gebruik te…

Mezzo Leergang Mantelzorg op de agenda  – 20 november 2014

Mezzo Leergang Mantelzorg op de agenda – 20 november 2014

Mezzo Leergang Mantelzorg op de agenda – 20 november 2014 Voor cliëntenraadsleden in zorgorganisaties Nu met 50% introductiekorting! De rol van de mantelzorger wordt groter en zorgorganisaties richten zich op samenwerking tussen zorgvrager, mantelzorger en zorgprofessional. Maar het opbouwen van een goede en effectieve samenwerking met mantelzorgers is nog best…

Handboek Cliëntenraden

In het Handboek cliëntenraden kiezen de auteurs voor een integrale behandeling van het onderwerp. De belangrijke stakeholders van de gezondheidszorg worden op een rij gezet, de toepasselijke wetgeving (WMCZ) wordt uitvoerig behandeld.  Met waar mogelijk ook aandacht voor de komende nieuwe regelgeving rondom cliëntenraden. De rechten en bevoegdheden van de…

End of content

End of content