clientenraad Tag

Leergang Mantelzorg op de agenda
Mezzo Leergang Mantelzorg op de agenda – 20 november 2014

Mezzo Leergang Mantelzorg op de agenda – 20 november 2014 Voor cliëntenraadsleden in zorgorganisaties Nu met 50% introductiekorting! De rol van de mantelzorger wordt groter en zorgorganisaties richten zich op samenwerking tussen zorgvrager, mantelzorger en zorgprofessional. Maar het opbouwen van een goede en effectieve samenwerking met mantelzorgers is...

Leergang Rollen en Communicatie voor Ambtelijk Secretarissen of (Centrale) Cliëntenraad Ondersteuners start 6 januari 2015
Leergang ‘rollen en communicatie’ voor Ambtelijk Secretaris en Cliëntenraad- Ondersteuner NCZ biedt een leergang aan voor Ambtelijk Secretarissen en Cliëntenraad Ondersteuners van zowel intramurale als extramurale zorg over ‘rollen en communicatie’. Voor de leergang van drie afzonderlijke dagdelen moet als geheel worden ingeschreven. (NCZ behoudt zich het recht voor te annuleren bij te weinig aanmeldingen.) De bijeenkomsten worden gehouden in Duiven op de volgende middagen van 13.00 tot 16.30 (inclusief inloop en pauze): 6 januari 2015, 3 februari 2015 en 24 maart 2015. Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname voor de leergang en afzonderlijk voor de losse modules. Leergang rollen en communicatie:
Symposium ‘De maakbaarheid van de patiënt’ 30 oktober 2014, CWZ Nijmegen

Herkent u deze opmerkingen van patiënten: ‘Je moet doen wat de artsen voorschrijven’, óf ‘Zij hebben ervoor geleerd’, óf ‘De verzekeraars hebben het voor het zeggen’.

Hoe kan de patiënt een actieve en sturende rol krijgen in het zorgproces? Hoe ‘maakbaar’ is de patiënt? Kom naar het symposium van de cliëntenraad van het CWZ en praat mee over de maakbaarheid van de patiënt. Wat kunnen professionals en patiënten van elkaar leren om tot het beste, persoonsgerichte behandeltraject te komen? En wellicht een ziekenhuis te worden waar de professional de patiënt kent als mens en behandelt als naaste? Om hierin inzicht te krijgen, nodigt de cliëntenraad een aantal sprekers uit om met u hierover van gedachten wisselen. Wetenschapsjournalist Malou van Hintum, oncologisch chirurg CWZ Luc Strobbe en verpleegkundig specialist orthopedie Keetie Kremers nemen u mee in hun ideeën en ervaringen over gedeelde verantwoordelijkheid. Samen op weg naar een maakbaar behandeltraject. Gaat u mee?

Handboek Cliëntenraden
In het Handboek cliëntenraden kiezen de auteurs voor een integrale behandeling van het onderwerp. De belangrijke stakeholders van de gezondheidszorg worden op een rij gezet, de toepasselijke wetgeving (WMCZ) wordt uitvoerig behandeld.  Met waar mogelijk ook aandacht voor de komende nieuwe regelgeving rondom cliëntenraden. De rechten en bevoegdheden van de cliëntenraad en het afdwingen  van deze rechten worden in aparte hoofdstukken behandeld. Het boek besluit met praktische toepassingen, waarmee de cliëntenraad met deze uitgave  een complete handleiding voor de uitvoering van het medezeggenschapswerk in handen heeft.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!