clientenraad Tag

De cliëntenraad als ambassadeur voor e-health
De cliëntenraad als ambassadeur voor e-health

E-health is aan een opmars bezig. Digitalisering is niet alleen een welkome aanvulling op de zorg, het emancipeert de burger, die controle krijgt over zijn elektronische gegevens en baas wordt van zijn eigen gezondheid. Op 25 september komt het Informatieberaad Zorg hierover bij elkaar. Voorafgaand aan...

‘De kern is dat de stem van de cliënten en de cliëntenraad gehoord worden’ aldus Martin van Rijn
‘De kern is dat de stem van de cliënten en de cliëntenraad gehoord worden’ aldus Martin van Rijn

‘De kern is dat de stem van de cliënten en de cliëntenraad gehoord worden’ aldus Martin van Rijn

Bron: Waardigheid en Trots De regels voor veiligheid in verpleeghuizen moeten vanzelfsprekend op orde zijn, zei staatssecretaris Martin van Rijn tijdens het afsluitende debat van het congres “Cliëntenraad: van weten naar doen”. Maar verder moet het gesprek vooral over de bewoners en hun wensen gaan. Voor dat gesprek moet ruimte gemaakt worden, zei hij. ‘En dat zal nog tot veel discussie leiden, maar het gaat wel gebeuren.’
Cliëntenraadslid m/v gezocht

Cliëntenraadslid m/v gezocht

Bron: TSN Verzorging & Verpleging De cliëntenraad van TSN Verzorging & Verpleging is op zoek naar gemotiveerde mensen die direct ervaring of betrokkenheid hebben met de zorg- en dienstverlening en die belangstelling hebben voor de vacature van: Cliëntenraadslid.
Jaarverslag 2015 Cliëntenraad De Waalboog
Jaarverslag 2015 Cliëntenraad De Waalboog

Jaarverslag 2015 Cliëntenraad De Waalboog

In ons jaarverslag leggen wij als Cliëntenraad van Stichting De Waalboog, net als in voorgaande jaren, verantwoording af over onze activiteiten in 2015. Uitgangspunt hiervoor is vooral de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Deze Wet noemt expliciet de onderwerpen waarvoor een adviesrecht of een verzwaard adviesrecht van een cliëntenraad geldt. Deze bevoegdheden zijn ook opgenomen in de in 2010 tussen de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad gesloten samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast kan een cliëntenraad ongevraagd advies uitbrengen over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.
Heel veel interactie tijdens congres cliëntenraden

Heel veel interactie tijdens congres cliëntenraden

Bron: www.waardigheidentrots.nl Verslag: Frank van Wijck Mee komen praten over de rol van de cliëntenraden in de verpleeghuiszorg? Dat lieten cliëntenraadsleden zich geen twee keer zeggen. Ze kwamen 12 oktober massaal toegestroomd naar Nieuwegein en hoorden daar ook staatssecretaris Martin van Rijn van VWS onderstrepen hoe essentieel hun rol is om de kwaliteitsverbetering in de verpleegzorg te bewerkstelligen die hem met het programma Waardigheid en Trots voor ogen staat. Een bomvolle zaal tijdens het plenaire debat van het Landelijk Congres Cliëntenraden, 12 oktober in Nieuwegein. De cliëntenraden willen gehoord worden, dat is duidelijk. In het panel zitten José van den Boogaard (cliëntenraad ZZG), Ronnie van Diemen (Inspectie voor de Gezondheidszorg), Marthijn Laterveer (LOC Zeggenschap in zorg), Marika Biacsics (NCZ) en staatssecretaris Martin van Rijn. Als dagvoorzitter Lennart Booij de zaal het woord wil geven op basis van de vraag of de cliëntenraden voldoende een gelijkwaardig rol als gesprekspartner hebben voor de aanbieders in de langdurige zorg, hoeft de eerste vraagsteller zich geen seconde te bedenken. Nee, die hebben ze niet, stelt ze. In ieder geval niet in Utrecht want daar is de zorgverzekeraar een pilot gestart waar per wijk nog maar één zorgaanbieder wordt gecontracteerd. De cliëntenraad is hierin niet gehoord. En ook nadat die een gesprek heeft aangevraagd, heeft deze zorgverzekeraar gezegd de pilot te willen voortzetten.
Impact op de samenwerking met de Raad van Toezicht
Cliëntenraden: nut, noodzaak en kansen!
Cliëntenraden: nut, noodzaak en kansen! Cliëntenraden zijn tegenwoordig vanzelfsprekend binnen zorgorganisaties. Wat merken activiteitenbegeleiders er van dat zo’n raad bestaat? John Sijnke sprak hier over met Jan Wijnen voor een artikel in het aprilnummer van Vakblad AS: maandblad voor de AktiviteitenSector.      [caption id="attachment_1987" align="alignnone" width="300"]foto Jan Wijnen Jan Wijnen[/caption] Oudere activiteitenbegeleiders herinneren zich Jan Wijnen misschien nog als drijvende kracht achter beroepsvereniging NBAA, de Nederlandse Beroepsvereniging voor Activiteitenbegeleiders en Activiteitentherapeuten. Als voorzitter van die beroepsvereniging schreef Jan destijds regelmatig in AS. In die periode was hij werkzaam als manager dagbesteding binnen een grote zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Inmiddels is hij gepensioneerd en heeft nu als mantelzorger met een cliëntenraad binnen de ouderenzorg te maken. Jan heeft dus in beide sectoren ervaring met de cliëntenraad. En omdat het al een tijd geleden is dat Jan vanuit zijn functie binnen een zorginstelling met de cliëntenraad te maken heeft kan hij zijn ervaringen ook in een historisch perspectief plaatsen. Tenslotte heeft hij als functionaris van een zorgorganisatie met een cliëntenraad te maken gehad, maar nu vanuit een heel andere rol: als betrokken familielid. Dat stelt hem in staat om vanuit verschillende invalshoeken naar het fenomeen cliëntenraad te kijken. En niet alleen naar cliëntenraden, maar ook in bredere zin naar de verschillenen en overeenkomsten tussen gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Kortom: alle reden om eens met Jan Wijnen van gedachten te wisselen over zijn ervaringen en indrukken.
Cliëntenraad heeft lege zakken
Cliëntenraad heeft lege zakken

Cliëntenraad heeft lege zakken

Thuiszorgorganisaties en verpleeg- en verzorgingshuizen steken amper geld in hun cliëntenraden. Het Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) en patiëntenfederatie maken zich zorgen. „Voor enige scholing is geen budget.”
NCZ