centrale cliëntenraad Tag

Centrale Clientenraad Schakelring pleit voor minder bureaucratie
Centrale Clientenraad Schakelring pleit voor minder bureaucratie

De centrale cliëntenraad van Schakelring pleit voor minder bureaucratie in de zorg en doet een oproep aan politiek, overheid en andere stakeholders. Schakelring is een zorgorganisatie die Verpleeghuiszorg, Geriatrische Revalidatiezorg en Thuiszorg biedt aan (wijk)bewoners  in Midden-Brabant. Schakelring staat goed bekend in de omgeving en scoort in...

Leergang Mantelzorg op de agenda
Mezzo Leergang Mantelzorg op de agenda – 20 november 2014

Mezzo Leergang Mantelzorg op de agenda – 20 november 2014 Voor cliëntenraadsleden in zorgorganisaties Nu met 50% introductiekorting! De rol van de mantelzorger wordt groter en zorgorganisaties richten zich op samenwerking tussen zorgvrager, mantelzorger en zorgprofessional. Maar het opbouwen van een goede en effectieve samenwerking met mantelzorgers is...

Leergang Rollen en Communicatie voor Ambtelijk Secretarissen of (Centrale) Cliëntenraad Ondersteuners start 6 januari 2015
Leergang ‘rollen en communicatie’ voor Ambtelijk Secretaris en Cliëntenraad- Ondersteuner NCZ biedt een leergang aan voor Ambtelijk Secretarissen en Cliëntenraad Ondersteuners van zowel intramurale als extramurale zorg over ‘rollen en communicatie’. Voor de leergang van drie afzonderlijke dagdelen moet als geheel worden ingeschreven. (NCZ behoudt zich het recht voor te annuleren bij te weinig aanmeldingen.) De bijeenkomsten worden gehouden in Duiven op de volgende middagen van 13.00 tot 16.30 (inclusief inloop en pauze): 6 januari 2015, 3 februari 2015 en 24 maart 2015. Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname voor de leergang en afzonderlijk voor de losse modules. Leergang rollen en communicatie:
Zorggroep Charim zoekt voorzitter lokale Cliëntenraad en lid Centrale Cliëntenraad (gecombineerd)
De ouderenzorg is erg in beweging.  Denk aan het scheiden van wonen en zorg.  De WMO. Allerlei taken die anders ingevuld gaan worden. De gevolgen voor de cliënt zijn soms klein, soms erg groot. Juist in een tijd met veel veranderingen, is het van groot belang dat cliënten gehoord worden. Onze opdrachtgever heeft dat voor de locatie geregeld met een Cliëntenraad. Hierin spreken de bewoners met o.a. de Locatiemanager of de Regiodirecteur. Omdat de locatie onderdeel uitmaakt van een groter geheel, is er voor zaken die alle locaties van de stichting aangaan, een Centrale Cliëntenraad. Alhoewel de zittende leden van de cliëntenraad zeer betrokken zijn, blijkt het in de praktijk lastig om een stevig en constructief gesprekspartner te zijn voor het management.
NCZ