burgerparticipatie Tag

Gemeenten en cliënten- en burgerparticipatie

De transformatie in het sociale domein roept de vraag op hoe gemeenten op een andere manier cliënten en burgers kunnen betrekken bij het beleid in het sociale domein. En is het mogelijk om een bredere groep burgers te betrekken? Een ronde langs voorbeeldgemeenten leverde de...

NCZ