Bruno Bruins Tag

www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/01/31/advies-raad-van-ouderen-over-campagne-herwaardering-ouderen
Update inzake informatiepositie privacy/medisch beroepsgeheim

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over acties ter verbetering van de informatiepositie privacy/medisch beroepsgeheim. Eerder al werd aangegeven dat het belangrijk is dat verzekerden en patiënten goed geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten ten aanzien van privacy en het medisch...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!