arts en auto Tag

Ziekenhuis en mantelzorg

Ziekenhuis en mantelzorg; dat blijkt nog maar mondjesmaat het geval. Tussen de tachtig zorgorganisaties die aan het programma deelnamen, bevinden zich slechts drie ziekenhuizen. Toch kan het betrekken van de mantelzorger bij de ziekenhuiszorg wel van grote waarde zijn.....

Wkkgz

Wat gaat de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) de ziekenhuizen brengen? Inge Mulders, klachtenfunctionaris van het Elkerliek Ziekenhuis, weet het wel. ...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!