antonius ziekenhuis Tag

Alternatief fusie scenario door clientenraad voor Zuwe Hofpoort
Alternatief fusie scenario door clientenraad voor Zuwe Hofpoort De Cliëntenraad van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis heeft een alternatief scenario op de beoogde fusie met het Antonius Ziekenhuis bedacht om het criterium van het fusieproces in een andere richting te draaien. Het uitgangspunt is hierbij namelijk niet meer 'kan het Hofpoort openblijven' (en op grond van vooral medisch technische en medisch ambitieuze argumenten vindt men dan een 'nee') maar 'wil men het Hofpoort openhouden voor de zorgbehoevende populatie in de Woerdense regio.' (en dat blijkt goed mogelijk).
NCZ