Amaryllis Leeuwarden Tag

Maatwerk aan de keukentafel
Maatwerk aan de keukentafel Individueel herbeoordelingsgesprek biedt kansen voor sociale wijkteams én inwoners gemeente Leeuwarden De Gemeente Leeuwarden heeft de Coöperatie Amaryllis opdracht gegeven om ruim 5000 herbeoordelingsgesprekken op het gebied van WMO, AWBZ en Jeugdzorg te voeren. De Coöperatie Amaryllis is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de centrale toegang tot de basisondersteuning, geleverd door negen sociale teams in de stad en omliggende dorpen. Tijdens de zogenaamde keukentafelgesprekken beoordelen medewerkers van de teams opnieuw de persoonlijke situatie bij de inwoners thuis. Binnen de gemeente wordt bewust gekozen voor een persoonlijk gesprek bij de mensen thuis. Deze manier van werken sluit naadloos aan op het uitgangspunt voor het gemeentelijke beleid: één gezin, één plan, één sociaal werker. En in de tweede plaats bij de visie van Amaryllis: ‘Samen doen wat nodig is’.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!