SCP concludeert dat uitvoering WMO moeizaam verloopt

SCP concludeert dat uitvoering WMO moeizaam verloopt

13 feb SCP concludeert dat uitvoering WMO moeizaam verloopt

Gemeenten staan achter de uitgangspunten van de Wet Maatschappelijke ondersteuning die in 2015 werd ingevoerd. Het uitvoeren van de wet vinden veel gemeenten echter nog wel lastig. Dat concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau.

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) maakt deel uit van de hervorming van de langdurige zorg (hlz). Deze beoogt bij te dragen aan het realiseren van een inclusieve samenleving en het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking of een chronisch psychisch of psychosociaal probleem. Met passende ondersteuning hoopt men mensen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving te laten wonen en te laten meedoen in de maatschappij

Sinds 1 januari 2015 is de langdurige zorg en ondersteuning in Nederland anders ingericht. Het doel van de evaluatie Hervorming Langdurige Zorg (hlz) is te bepalen of de langdurige zorg en ondersteuning zich ontwikkelt in de richting die de wetgever voor ogen had. De evaluatie richt zich daarbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, de Wet langdurige zorg (Wlz), de wijkverpleging en de intramurale op behandeling gerichte ggz. Dit rapport is het tiende in een reeks rapporten van de evaluatie hlz die het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) uitvoert op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws). In 2018 volgt een overkoepelend eindrapport.

Dit deelrapport beschrijft de uitvoering van de Wmo 2015 in de lokale praktijk. Het gaat zowel over de invulling van het lokale Wmo-beleid door gemeenten als over de uitvoering daarvan door de diverse partijen in het veld en over de ervaringen van betrokkenen.
Vele partijen zijn betrokken bij de Wmo 2015 en ieder van hen heeft een eigen perspectief. De onderzoekers spraken in zes gemeenten daarom met een grote groep verschillende respondenten.
Het rapport beschrijft dat bij aanvang van de Wmo 2015 gemeenten vooral bezig zijn geweest met het organiseren van de overgang en het waarborgen van continuïteit van ondersteuning. Na de eerste twee jaren komt langzamerhand ruimte voor vernieuwing. Gemeenten hebben de Wmo 2015 op vele verschillende manieren ingericht en een grote groep verwacht in de nabije toekomst nog wijzigingen door te voeren. Het zicht op resultaten van de Wmo 2015 is in gemeenten vaak (nog) beperkt.

Klik HIER om de gehele rapportage van het Sociaal en Cultureel Planbureau in te zien of klik HIER om een uitgebreid artikel hieromtrent te lezen op zorgwelzijn.nl.

 

 

 

Geen reactie's

Geef een reactie

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!