Raadplegen achterban clientenraden zorg

Een cliëntenraad bestaat bij de gratie van de patiënten. Dat betekent dat de communicatie met patiënten optimaal moet zijn, de verstandhouding uitstekend en de lijnen kort. Pas dan kan een cliëntenraad als stem van de patiënten succesvol functioneren.
Het klinkt simpel, maar het kan desondanks lastig zijn. Je weet als cliëntenraad dat alles wat je doet in naam van de achterban gebeurt. Maar wie is nou precies die achterban en op welke manier communiceer je zodanig dat ze bereikt en betrokken worden. NCZ geeft advies.

Zonder communicatie geen cliëntenraad

Een cliëntenraad die niet of onduidelijk communiceert met de achterban is een kapitein op een leeg schip. Het is onmogelijk de belangen van patiënten te behartigen als niet duidelijk is wat er speelt.
Goed contact en heldere communicatie met de achterban is dus van levensbelang om je doel te bereiken: het opkomen voor de patiënten binnen jouw organisatie.
Allereerst ligt de taak bij de cliëntenraad om de achterban in beeld te brengen. Welke personen vormen de achterban, hoe benader ik ze en met welk middel. Niet iedereen is geïnteresseerd in de cliëntenraad, anderen hebben hooggespannen verwachtingen. Het is dan ook belangrijk het juiste middel in te zetten met de juiste toon, zodat iedereen zich betrokken voelt bij de belangrijke taak van cliëntenraden.

Het ideale communicatiemiddel bestaat niet

Helaas is er geen eenvoudig antwoord te geven op de vraag welk communicatiemiddel je kunt inzetten bij het overbrengen van jouw boodschap. Zelfs als je precies weet waaruit jouw achterban bestaat, is één communicatiemiddel niet toereikend. Met e-mail kan je niet iedereen bereiken, een brief wordt niet altijd gelezen en een folder belandt vaak in de afvalbak.
Cruciaal is ook de manier waarop de boodschap wordt geformuleerd. Begrijpelijk, simpel woordgebruik zorgt ervoor dat iedereen de berichten begrijpt.
In de cursus ‘In- en externe communicatie’ van NCZ word je aan de hand genomen als het gaat om het formuleren van berichten en welke middelen je hierbij kunt inzetten. Want elke situatie vraagt om een eigen communicatiemiddel als je optimaal rendement uit je boodschap wilt halen.

Hoe communiceren een feestje wordt

Met de workshop ‘Contact met de achterban’ krijgen cliëntenraden alle tools in handen die ervoor zorgen dat communicatie ook daadwerkelijk gaat leven. Meer reacties en meer interacties maken communiceren een stuk leuker. Weten wat je doet op de meest aansprekende manier resulteert in een succesvol werkende cliëntenraad. Daarnaast wordt een levendige, actieve cliëntenraad serieuzer genomen door bestuur en management.
Niet elk lid van een cliëntenraad is goed gebekt als het gaat om verbale communicatie met de achterban. Een bijeenkomst, een jaarvergadering of een persoonlijk gesprek valt echter evengoed onder communicatie. Ook hierin voorziet NCZ in de behoefte.
Zijn er specifieke onderdelen waarbij om verdieping wordt gevraagd, neem dan contact met ons op. NCZ draagt graag bij aan goede communicatievaardigheden van cliëntenraden.

Document

Download hier het NCZ document met verschillende tips en methodieken voor de cliëntenraad over cliëntenparticipatie en contact met de achterban

Online tools

Er zijn heel veel online tools beschikbaar die cliëntenraden kunnen helpen bij het contact met hun achterban. Zoveel zelfs dat je, voordat je het weet, door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom heeft NCZ een aantal van deze tools nader onderzocht. De volgende tools kunnen wij cliëntenraden aanraden. De keuze staat natuurlijk altijd vrij!

De online dialoogtool van CircleLytics

CircleLytics is een snelgroeiende organisatie, die een online dialoogplatform biedt aan o.a. cliëntenraden.

Zij werken direct met de cliëntenraad of met ondersteuners/partners van de cliëntenraad. Zij zijn 5 dagen per week paraat en leveren excellente service.

Als cliëntenraad kunt u onafhankelijk gebruik maken van het systeem en deze op uw eigen wijze inrichten. U behoudt 100% focus op de dialoog met uw achterban, terwijl CircleLytics zich focust op de software ontwikkeling (ieder zijn vak).

Het platform biedt een betrouwbare, stabiele en veilige oplossing om dialogen te voeren met groepen van 10 tot vele 10.000-en.

CircleLytics is niet vergelijkbaar met polls, enquêtes, online praatgroepen en bijeenkomsten. U hoeft niets te downloaden. Er is geen IT-belasting.
Het systeem is volkomen veilig en privacy-proof.

Een dialoog met CircleLytics volgt een proces van twee ronden waardoor ‘voortschrijdend inzicht’​ en reflectie plaatsvindt. De echte onderstroom komt boven. De beste resultaten én een uniek inzicht in het draagvlak zijn direct en realtime beschikbaar. 

Raadpleeg je achterban met de dialoog van CircleLytics

PPP-Zorg. Positive Perception Program

Met de methodiek van PPP-Zorg heeft elke cliëntenraad een instrument in handen om vanuit het perspectief van cliëntgerichtheid de sterke punten en de verbeter potentie binnen de organisatie te benutten. Zo daalde op een afdeling in een verpleeghuis de last van agressie van verwarde patiënten binnen 3 maanden met 70%. De maaltijdbeleving steeg van een 2,7 naar een 8.
Het ophalen van cliënt- en medewerkers ervaring is de eerste stap, het bespreken van de resultaten is de tweede stap en het daadwerkelijk gaan verbeteren de belangrijkste stap.
De PPP-Zorg software is zo gemaakt dat cliëntenraden en zorgteams makkelijk zelf de vragenlijsten kunnen samenstellen en inrichten in eigen huisstijl. De vragen worden opgesteld door de cliëntenraad in samenwerking met de zorgmedewerkers en management. De enquête is voorzien van plaatjes en smileys, zodat het voor de cliënten en mantelzorgers makkelijk en aantrekkelijk invulbaar is. Het realtime dashboard laat direct de resultaten zien aan het zorgteam.

Omdat cliëntenraden en teams zelf de metingen inrichten, organiseren en direct antwoord krijgen wat cliënten, bewoners, medewerkers, gasten/bezoekers en naasten belangrijk vinden komt een verbeterbeweging op gang binnen de organisatie. De coaches van PPP-zorg begeleiden en trainen interne medewerkers bij dit meet- en verbeterproces, zodat het daarna binnen de organisatie zelfstandig kan worden uitgerold. Door de cliëntgerichtheid te meten en te verbeteren ontstaat er een cultuurverandering waarmee de organisatie het verschil kan maken voor vele cliënten en medewerkers in de zorg. Lees hier meer over PPP-Zorg.

Het beste idee met Pridea

NCZ - Pridea contact met de achterbanHet succes van de cliëntraad staat of valt met het betrekken van cliënten, familieleden en andere betrokkenen. Continue dialoog rondom het onderwerp ‘Hoe betrekt jouw cliëntenraad cliënten en familie actief bij kwaliteit van zorg en van leven?’, activeert de denkkracht en daadkracht van een veel grotere groep. Want wie weet nu beter wat er goed gaat, beter kan of waar kansen liggen, dan cliënten en hun familie?

Daar komen niet alleen de meest fantastische suggesties uit, maar stimuleert ook betrokkenheid om met raad & daad bij te staan bij het verwezenlijken van die initiatieven.

Om dat proces te faciliteren en tot concrete resultaten te komen, biedt Pridea een uniek platform om de hele community te activeren en met elkaar aan de slag te gaan. Zo krijgt creativiteit de vrije loop en wordt de cliëntenraad geïnspireerd door de suggesties en ideeën van zijn achterban. Lees hier meer over het ideeën platform van Pridea

De handreiking Inspraak

Hoe regel je inspraak van cliënten in een zorgorganisatie? Daarvoor is nu een handreiking beschikbaar die overzicht geeft van wat inspraak is en die inspireert  om daarmee aan de slag te gaan. Met inspraak kunnen cliënten in zorgorganisaties invloed houden op hun dagelijks leven en keuzes maken die aansluiten bij de eigen wensen en behoeften. De nieuwe handreiking helpt zorgorganisaties, cliëntenraden, cliënten en naasten om dat gezamenlijk vorm te geven.

Nieuw: handreiking inspraak

 

 

NCZ