Presentatie handreiking voor toegankelijk ontwerpen en bouwen digitale zorg tijdens e-Healthweek ’19

https://www.pgosupport.nl/e-healthweek-presentatie-handreiking-voor-toegankelijk-ontwerpen-en-bouwen-digitale-zorg

28 jan Presentatie handreiking voor toegankelijk ontwerpen en bouwen digitale zorg tijdens e-Healthweek ’19

Digitale toegankelijkheid gaat over de toegang tot digitale informatie en diensten voor iedereen. Mensen met een functiebeperking moeten digitale omgevingen zoals websites, portalen en apps even goed kunnen gebruiken als mensen zonder beperking. Bij goede digitale toegankelijkheid is rekening gehouden met alle vormen van – tijdelijke of blijvende – beperkingen bij het zien, bewegen, horen, begrijpen of verwerken van informatie.

Tijdens de opening van de e-Healthweek 2019 presenteerden patiënten- en gehandicaptenorganisaties een handreiking voor het ontwerpen en bouwen van toegankelijke digitale zorg.
Bart Borsje, themacoördinator digitale toegankelijkheid bij de Oogvereniging, overhandigt de handreiking aan Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS. (foto)

De Oogvereniging, Ieder(in), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Patiëntenfederatie Nederland en PGOsupport maakten samen de handreiking ‘Samenwerken met patiënten = digitale zorg toegankelijk voor iedereen’ met praktische stappen, praktijkvoorbeelden en aanbevelingen voor het succesvol ontwikkelen van toegankelijke en goed bruikbare digitale zorgomgevingen. De handreiking is bedoeld voor opdrachtgevers, financiers, projectleiders, zorgverleners, ICT-ontwikkelaars en patiëntenvertegenwoordigers.

Joos Vaessens, directeur van PGOsupport: ‘Digitale zorg is pas écht van toegevoegde waarde als het toegankelijk is voor iedereen. Om dat te borgen kun je niet om het samenwerken met patiënten heen. Toch gebeurt dat nog te vaak. Daarom is het goed dat we vanuit een gedeeld belang deze handreiking hebben kunnen maken. Hij brengt de kennis en ervaring van alle partijen bij elkaar en maakt deze praktisch toepasbaar. Weer een drempel minder!’

Digitale zorg wordt alleen goed gebruikt als patiënten deze nuttig, gebruiksvriendelijk en veilig vinden. Patiënten betrekken lijkt daarom een open deur. Maar in de praktijk is het nog niet vanzelfsprekend. Het advies is dan ook om vanaf het begin samen te werken met patiënten. Onderzoek en praktijk laten zien dat het werkt!

Download HIER de toegankelijke PDF van de handreiking.

Geen reactie's

Geef een reactie

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!