Werkwijze

Werkwijze

NCZ is een landelijk kennis- en leernetwerk van cliëntenraden en professionals in en om de zorg. Het netwerk versterkt de positie van cliëntenraden en vergemakkelijkt het aan de orde stellen van problemen waarvoor cliëntenraden zich gesteld zien.

NCZ heeft een Directeur, een Raad van Toezicht en  Adviseurs met expertise op alle terreinen in- en om de zorg.

Verder werken wij regelmatig met kerngroepen die bestaan uit cliëntenraadsleden, die als denktank voor het bestuur functioneren.

NCZ maakt deel uit van een groot netwerk waar binnen kennis en ervaring over de kwaliteit van cliënten medezeggenschap in de zorg wordt gedeeld.

ncz-werkwijze

Wat doet het NCZ

  • Stelt verbetering van de positie van cliëntenraden in de zorg voorop
  • Heeft indirect invloed op verbetering van de positie van cliënten in de zorg
  • Hanteert korte lijnen en een adequate aanpak
  • Is onafhankelijk en heeft een eigen geluid
NCZ