Wat is NCZ

Wat is NCZ

NCZ is een landelijk kennis en leernetwerk. Binnen het netwerk zijn lokale en centrale cliëntenraden en professionals in en om de zorg actief. Het netwerk is ontstaan vanuit de praktijk van- en opgericht door cliëntenraden.

Geschiedenis

 

hans-campfens

Hans Campfens, oprichter, adviseur en erelid overleden in 2018

NCZ is opgericht in het jaar 2000 door Hans Campfens als Stichting Netwerk Cliëntenraden Ziekenhuizen. Hans was lid van de cliëntenraad van het Rijnstate Ziekenhuis in Zevenaar en wilde niet alleen het wiel uit hoeven vinden. Zo is het netwerk van cliëntenraden van onderaf ontstaan. In 2009 is vanwege veranderingen in de zorg zoals fusies, samenwerkingsverbanden en marktwerking in de zorg gekozen voor een bredere steun aan cliëntenraden en heeft de naamsverandering Netwerk Cliëntenraden Zorg plaats gevonden.

Hans is in 2009 afgetreden als voorzitter van het bestuur en heeft het stokje door gegeven aan Marika Biacsics. Hans is, na jaren adviseur en erelid te zijn geweest van NCZ, helaas overleden in 2018.

In 2018 heeft er nogmaals een naamsverandering, een aanpassing van de doelstelling en een organisatiewijziging plaatsgevonden. Vanwege politieke en maatschappelijke ontwikkelingen richting inspraak en zeggenschap  van voor cliënten in de zorg, en in verband met het feit dat individuele inspraak verplicht wordt gesteld voor de langdurige zorg in het wetsvoorstel Wmcz2018, is de naam veranderd in Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg.

Ons steunen

Wilt u onze visie/organisatie steunen? Dat kan ook door een eenmalige gift te doen of door donateur te worden voor onbepaalde tijd. Neem gerust contact met ons op.

Wilt U anoniem doneren dan kan dat op bankrekeningnummer 12.78.35.229 ten name van Stichting NCZ onder vermelding van ‘donatie’.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!