Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Welkom dit is onze raad van toezicht! Neem gerust contact met ons op.

MHA MSM Gerard Siep, voorzitter
Gerard Siep

Gerard is voormalig manager Diagnostiek in een ziekenhuis en heeft ervaring op de volgende gebieden: organisatieontwerp; organiseren; reorganiseren; teruggangsmanagement;projectmanagement; beleidsontwikkeling; begrotingsontwerp; budgethouder; fusiebegeleiding; bouwcoördinatie; integraal management op eindverantwoordelijk niveau; conflictmanagement; interim management; ontwikkeling kwaliteitssystemen; personeelswerk; leerplanontwikkeling; ontwikkeling werkgelegenheidsprojecten; organisatieconsultant; projectadministratie; hoofd financiële administratie.

Jan Jurriëns
Jan Jurriëns

Jan A. Jurriëns Ph.D., is directeur/eigenaar van een interim-, organisatieadvies- en coachingsbureau gericht op samenwerking. Dit doet hij onder andere bij industriële organisaties, instellingen en overheden in het binnen- en buitenland. Hij werkte tot februari 2009 tevens als lector bestuurbaarheid, ICT en infrastructuur (ook wel ketens, knooppunten en netwerken genoemd) bij VU-Windesheim te Zwolle/Amsterdam. Zijn aandachtsgebied was samenwerking, gebiedsontwikkeling, logistiek en verkeer/vervoer, bedrijfsvoering en waardebepaling in ketens en netwerken in profit en not for profit omgevingen. Hij opereerde daarin als onafhankelijke brugfunctie tussen de universiteit en de verschillende scholen binnen de hogeschool en tussen de scholen en het werkveld. Daarnaast vervult hij diverse bestuurlijke functies op het gebied van zorg, wonen en onderwijs.

Als bedrijfseconoom is hij daarbij opgeschoven van zijn oorspronkelijke herkomst uit het bedrijfsleven, die blijkt uit zijn CV, naar het snijvlak van ‘het publieke domein en de markt’. Zijn werkwijze is een coöperatieve waarbij inzet van competenties in een goede samenwerking voorop staat. Vanuit zijn grafische verleden, advieservaring voor onderneming- en medezeggenschapraden, interim-management opdrachten en bestuurlijke activiteiten is hij doorkneed in de samenwerking met medezeggenschaps-organen. Vóór zijn huidige functie was hij senior partner bij Twynstra Gudde, adviseurs en managers te Amersfoort/Den Haag. Daar heeft hij leiding gegeven aan de business bedrijfsleven, ICT en accomodation development. Tevens opereerde hij als senior partner in het collegiale bestuur. Binnen de organisatie werkten ruim zevenhonderd professionals in Nederland en de UK. Zijn vakinhoudelijke aandachtsgebied waren logistiek, financiën, waardebepaling, ketens, ICT en gebiedsontwikkeling/vastgoed binnen instellingen, overheid en bedrijfsleven.

Hij heeft gewerkt in diverse lijnfuncties in het bedrijfsleven, het huidige TNT, International Muller en Elsevier. Dit gevolgd door een aantal management/adviseurs functies in de interim management en advieswereld, in eerste instantie bij Cap Gemini, later naar Atos Origin, Rijnconsult en CSC. In deze organisaties profileerde hij zich op het gebieden van besturing, vanaf strategische positionering tot en met implementatie bij overheid, instellingen als wel bedrijfsleven.

Charles de Vries
Charles de Vries

Charles de Vries is sinds 1993 zelfstandig organisatieadviseur, coach en interim-manager. Hij werkt voor organisaties in de publieke sector. Zijn opdrachtgevers worden steeds vaker geconfronteerd met verwachtingen van mondige klanten (tijdige dienstverlening, in één keer goed, goedkoop, weinig administratieve last), met (wets)wijzigingen en andere eisen waaraan ze moeten voldoen en met een reductie van de financiële middelen die hiervoor beschikbaar worden gesteld. Omdat de energie en de aandacht van het management vooral uitgaat naar de dagelijkse problemen en daarmee korte termijn oplossingen, begeleidt Charles de organisatie juist naar duurzame oplossingen. Hierbij wordt het innovatieve vermogen gemobiliseerd en wordt een gemeenschappelijke toekomstvisie ontdekt en gerealiseerd. Dit begint al met het delen van de persoonlijke belangen, zodat medewerkers begrip kweken voor de aspiraties en situaties van anderen. Door vervolgens verder te bouwen op die belangen ontstaan wezenlijk nieuwe inzichten. De verbinding met het hele systeem bepaalt uiteindelijk de kwaliteit, flexibiliteit en duurzaamheid van de organisatie. In dit zoekproces geeft hij ruimte aan het uitvoeren van experimenten, waardoor een duurzame organisatie ontstaat met een krachtige innovatieve en lerende drive.

Hij heeft deze aanpak succesvol toegepast in de zorg, zowel bij het ministerie van VWS als in cure en care. Charles heeft daarbij een jarenlange ervaring in bestuurs- en toezichthoudende functies bij maatschappelijk relevante organisaties. Zijn persoonlijke doel binnen NCZ is meer aandacht en begrip te vragen voor een gezonde levensstijl en preventieve gezondheidzorg.

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!