Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Welkom dit is onze raad van toezicht! Neem gerust contact met ons op.

MHA MSM Gerard Siep, voorzitter
Gerard Siep

Gerard is voormalig manager Diagnostiek in een ziekenhuis en heeft ervaring op de volgende gebieden: organisatieontwerp; organiseren; reorganiseren; teruggangsmanagement;projectmanagement; beleidsontwikkeling; begrotingsontwerp; budgethouder; fusiebegeleiding; bouwcoördinatie; integraal management op eindverantwoordelijk niveau; conflictmanagement; interim management; ontwikkeling kwaliteitssystemen; personeelswerk; leerplanontwikkeling; ontwikkeling werkgelegenheidsprojecten; organisatieconsultant; projectadministratie; hoofd financiële administratie.

Jan Jurriëns
Jan Jurriëns

Jan A. Jurriëns Ph.D., is directeur/eigenaar van een interim-, organisatieadvies- en coachingsbureau gericht op samenwerking. Dit doet hij onder andere bij industriële organisaties, instellingen en overheden in het binnen- en buitenland. Hij werkte tot februari 2009 tevens als lector bestuurbaarheid, ICT en infrastructuur (ook wel ketens, knooppunten en netwerken genoemd) bij VU-Windesheim te Zwolle/Amsterdam. Zijn aandachtsgebied was samenwerking, gebiedsontwikkeling, logistiek en verkeer/vervoer, bedrijfsvoering en waardebepaling in ketens en netwerken in profit en not for profit omgevingen. Hij opereerde daarin als onafhankelijke brugfunctie tussen de universiteit en de verschillende scholen binnen de hogeschool en tussen de scholen en het werkveld. Daarnaast vervult hij diverse bestuurlijke functies op het gebied van zorg, wonen en onderwijs.

Als bedrijfseconoom is hij daarbij opgeschoven van zijn oorspronkelijke herkomst uit het bedrijfsleven, die blijkt uit zijn CV, naar het snijvlak van ‘het publieke domein en de markt’. Zijn werkwijze is een coöperatieve waarbij inzet van competenties in een goede samenwerking voorop staat. Vanuit zijn grafische verleden, advieservaring voor onderneming- en medezeggenschapraden, interim-management opdrachten en bestuurlijke activiteiten is hij doorkneed in de samenwerking met medezeggenschaps-organen. Vóór zijn huidige functie was hij senior partner bij Twynstra Gudde, adviseurs en managers te Amersfoort/Den Haag. Daar heeft hij leiding gegeven aan de business bedrijfsleven, ICT en accomodation development. Tevens opereerde hij als senior partner in het collegiale bestuur. Binnen de organisatie werkten ruim zevenhonderd professionals in Nederland en de UK. Zijn vakinhoudelijke aandachtsgebied waren logistiek, financiën, waardebepaling, ketens, ICT en gebiedsontwikkeling/vastgoed binnen instellingen, overheid en bedrijfsleven.

Hij heeft gewerkt in diverse lijnfuncties in het bedrijfsleven, het huidige TNT, International Muller en Elsevier. Dit gevolgd door een aantal management/adviseurs functies in de interim management en advieswereld, in eerste instantie bij Cap Gemini, later naar Atos Origin, Rijnconsult en CSC. In deze organisaties profileerde hij zich op het gebieden van besturing, vanaf strategische positionering tot en met implementatie bij overheid, instellingen als wel bedrijfsleven.

Lein Labruijere

Lein is geboren in 1949 in Domburg, Zeeland, waar hij vanaf zijn 16e is gaan werken in de bakkerij van zijn ouders. Op zijn 19e werd hij medefirmant en op zijn 23ste zelfstandig ondernemer. In de jaren die volgden heeft Lein de bakkerij verder uitgebouwd met een lunchroom en een kaasboetiek. Bij zowel de Domburgers als de vele terugkomende badgasten een begrip.

Naast een lokale onderneming was hij ook maatschappelijk betrokken bij het bestuur van de gemeente. Dit leidde tot 6 jaar raadslid en 3 jaar wethouder. Gaande weg bleek dat hij moest kiezen tussen openbaar bestuur en zijn eigen onderneming. Lein heeft toen gekozen voor het openbaar bestuur en werd burgemeester.

Na 6 jaar burgemeesterschap miste hij een bepaalde management rol in zijn werk. Die heeft hij toen gevonden in het hoger onderwijs, waar hij zijn maatschappelijke betrokkenheid kon combineren met het management van een eigen onderneming.

Vanaf zijn 20ste is Lein lid van de Partij van de Arbeid en actief in vele rollen. Van afdelingsvoorzitter, via gewestelijk voorzitter tot lid van het landelijk dagelijks en alle functies daar tussen.

De afgelopen jaren is Lein actief betrokken bij huisvestingsprojecten, zowel ouderenhuisvesting als studentenhuisvesting maar ook innovatieve onderwijsprojecten en de bouw van een nieuw museum.

Daarnaast is hij ook adviseur voor gemeenten en hogescholen, en is hij voorzitter LCR en lid CCR van een zorg instelling.

Alle kennis en ervaring opgedaan- en een breed netwerk in vele sectoren, stelt Lein in staat om mensen, projecten en organisaties verder te brengen in een door hen zelf gekozen richting.

Coby Nell

Coby Nell is gepromoveerd in onderzoek over het organiseren van professionals die zich inzetten voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Daarvoor heeft ze ervaring opgedaan als sociaal werker, verandermanager en onderzoeker in zorg en welzijn – gehandicaptenzorg, ziekenhuis, zorgverzekeraar, kwaliteitszorg, ggz, maatschappelijk werk & dienstverlening – en als docent in het hoger beroepsonderwijs. Nu draagt ze bij als secretaris van de wetenschappelijk adviesraad beroepsvereniging sociaal werkers en als lid van klachten- en adviescommissies.

De rode draad in haar loopbaan is het organiseren van kwaliteit van zorg in dialoog met cliënten, professionals en bestuurders. Het gaat om taaie processen, dat ervaarde ze ook als voorzitter van de adviesraad jeugdzorg en als initiatiefnemer voor de heropstart van een cliëntenraad in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Cliënt centraal is vanzelfsprekend, maar dat gaat niet vanzelf. Medezeggenschap vergt naast verdieping in actuele kennis vooral ook veel moed en doorzettingsvermogen.

Frank Sanders

Frank, is geboren in 1969 in Westervoort, Frank is opgeroeid in Giesbeek en heeft zijn schoolperiode hoofdzakelijk in Arnhem doorgebracht. Na de afronding van zijn studie heeft hij vele jaren gewerkt in de Accountancy, een zeer leerzame periode.

Vanaf 2009 is Frank werkzaam in de Ouderenzorg. Hij houdt zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen van kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen en het exploiteren ervan. Vanaf 2014 is hij directeur/eigenaar van Percura Zorg.

Verder vervult Frank de rol van mentor bij NL Groei, en begeleid hij startende ondernemers en ondernemers met specifieke vraagstukken.

Naast zijn dagelijkse activiteiten is hij veelal actief als bestuurder bij diverse voetbalactiviteiten. 

Door de opgedane kennis en ervaring in de vele functies en sectoren is Frank instaat om diverse organisatie een stap verder te helpen of een andere weg in te slaan. 

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!