Directeur

Directeur

Marika Biacsics – van der Horst is formeel en statutair directeur-bestuurder van NCZ. Zij heeft de functie van katalysator binnen de samenwerkingsverbanden van het netwerk. Want samenwerking behoeft leiding en regie. Marika geeft leiding aan een groep uitvoerende professionals zonder hun werkgever te zijn. De functie van directeur wordt in de praktijk van NCZ op verschillende niveaus ingevuld. Er is geen hiërarchie binnen de organisatie of bij de netwerkpartners onderling. 

Marika is afwisselend katalysator, organisator en verbinder in het netwerk. Zij geeft leiding aan processen in het samenwerkingsverband en stimuleert de taakverbondenheid in het netwerk. Ook heeft zij de taak om samen met partners een dekkend aanbod voor de doelgroep cliëntenraden in de zorg te creëren. Als netwerkvoorzitter heeft zij contact met lokale, regionale en landelijke (zorg)instellingen en instellings- en politiek-bestuurlijke belangen. Marika durft een eigen positie in te nemen en een eigen visie te verwoorden te midden van het politieke, instellingen en cliënten krachtenveld.

Marika Biacsics
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!