ING. HENNIE SCHENK, BEDRIJFSKUNDIG, ORGANISATORISCH, BELEIDSMATIG, FINANCIEEL, LEIDERSCHAP ADVISEUR

Hennie is 60+ en in zijn werkzame leven is hij actief geweest bij zorgverzekeraars en ziekenhuisorganisaties als directeur en als interimmanager. Meer recentelijk is hij actief als voorzitter van een cliëntenraad bij een zorginstelling.

In de functies die Hennie in het verleden heeft bekleed heeft hij veel ervaring opgedaan op het gebied van alle managementcomponenten. Zowel bestuurlijk als op meer specifieke terreinen als personeel en organisatie; financieel; kwaliteit; en innovatie. Hij heeft altijd geprobeerd om het beste uit zijn medewerkers te halen en hen gemotiveerd om te groeien. Vanuit zijn toenmalige posities had Hennie veel overleg met betreffende zorgverleners, ondernemingsraden en patiënt/cliënt-organisaties. Hennie heeft altijd met veel plezier in het veld van de zorgverlening gewerkt.

Mede door zijn achtergrond en ervaring is hij vandaag de dag in de uitzonderlijke positie om adequaat de belangen van zowel zorg-organisaties als cliëntenraden af te kunnen wegen. Dit heeft Hennie ertoe gebracht om niet meer als manager in het zorgdomein actief te zijn maar aan de zijde van (centrale) cliëntenraden, die vakkundige inbreng  juist zo hard nodig hebben.

Hennie heeft zich ten doel gesteld om (centrale) cliëntenraden competitief  te verbeteren  zodat er een (nog)  betere balans in de samenwerking tussen de zorgorganisatie en de cliëntenraad tot stand kan komen.

Een samenwerking waarbij alle partijen een gedegen kennis en ervaring meebrengen en een respectvolle invulling willen en kunnen geven,  zal zowel de zorg-organisatie als de cliëntenraad absoluut ten goede komen.

LinkedIn

NCZ