Wim Eggens

wim eggens

Trainer

Wim Eggens werkt als trainer, adviseur en ondersteuner van cliëntenraden. Hij is vooral actief in de zorg en werkt al vanaf 1986 aan versterking van medezeggenschap van cliënten. In de afgelopen 30 jaar heeft hij  in allerlei functies (onderzoeker, ondersteuner, adviseur, trainer, beleidsmedewerker, ondersteuner bij procedures bij de LCVV) te maken gehad met het praktische werk van cliëntenraden.

Weten wat de cliënt wil en daarnaar handelen. Daar draait het om in de zorg. Dat loopt nog niet overal op rolletjes en de zorg kan op veel plekken beter. De cliëntenraad is in dat proces van kwaliteitsverbetering een belangrijke spil. Sinds twee jaar werkt Wim vanuit zijn bedrijf Zeggenschap.nu aan de versterking van de cliëntenraad onder het motto: Zonder goede cliëntenraden geen goede zorg.

Weten wat de cliënt wil en daarnaar handelen. Voor Wim draait het daar ook om bij trainen en adviseren van cliëntenraden. Elke training en elk adviestraject is maatwerk en dat betekent goed luisteren en vertalen naar een training die iedereen binnen de raad past.

Wim Eggens heeft de nodige ervaring met advisering van cliëntenraden bij het opstellen van documenten zoals convenant en samenwerkingsovereenkomst en bij ondersteuning van cliëntenraden bij procedures voor de commissie van vertrouwenslieden.

Wim Eggens verzorgt trainingen rond onderwerpen als: invloed van de raad op kwaliteitsverbetering, samenwerking binnen de raad, visieontwikkeling door de raad, evaluatie van en reflectie op het werk van de raad

www.zeggenschap.nu

Linkedin

NCZ