Sarah Balfoort

Sarah Balfoort specialiseerde zich na haar studie Beleid en Management van de Gezondheidszorg in gezondheidsrecht, met de nadruk op medezeggenschap in de zorg. Haar drijfveer was om terug te gaan naar de basis van de gezondheidszorg, de cliënt, en deze een stem te geven. Vanuit haar werk als zorgverlener in de ouderenzorg weet ze hoe onmisbaar het cliëntenperspectief is voor goede zorgverlening.

Cliëntenraden krijgen organisatorisch gezien steeds meer op hun bordje. Het is dan ook van belang om niet uit het oog te verliezen waar het in de eerste plaats om gaat: het inventariseren van de wensen en behoeften van cliënten om kwalitatief goede en persoonlijke zorg te kunnen bieden.

Sarah helpt cliëntenraden hier graag bij door middel van het geven van trainingen. Ze verzorgt trainingen met betrekking tot de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en het opstellen van een goede medezeggenschapsregeling. Ook voor advisering en coaching omtrent medezeggenschapskwesties is Sarah altijd beschikbaar.

Sarah op LinkedIn

Trainingen

NCZ