Pieter Adriaan Bruin

Pieter Adriaan Bruin

Pieter Adriaan Bruin

Trainer

Pieter Adriaan Bruin heeft zich na zijn vervroegde pensionering gespecialiseerd in de advisering en praktische begeleiding van cliëntenraden in de zorgsector. Tijdens zijn lange loopbaan in de zorgsector, bij met name grotere verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties, was hij o.a. actief als controller, manager P en O, bestuurder, directeur en directeur/bestuurder.
Zo deed hij veel praktische ervaringen in- en met de medezeggenschap op. Pieter heeft tijdens zijn loopbaan veel cliëntenraden ingesteld, begeleid en geschoold.
Pieter heeft zich gespecialiseerd in cliënten medezeggenschap omdat hem is gebleken tijdens bijeenkomsten met zorgdirecties, dat velen van hen de medezeggenschap nog niet serieus genoeg nemen.
Pieter is van mening dat medezeggenschap essentieel is voor een goede kwaliteit van zorg en zet zich daarom graag in voor de coaching en ondersteuning van cliëntenraden. Hij gaat uit van een praktische begeleiding van cliëntenraadsleden waarbij het proces centraal staat.

Pieter coacht cliëntenraden o.a. op teamverband, werving op basis van juiste profielen, communicatie met de bestuurder en bestuurstactiek, vergadertechnieken, adviestechnieken, beleidsinzicht en alles wat er verder nodig is om een goede cliëntenraad te worden en vooral..te blijven.

Daarnaast doet Pieter ‘coaching on the job’ waarbij ook de andere geledingen zoals de Ondernemingsraad, de Raad van Bestuur, de Bestuurder, het management en de Raad van Toezicht betrokken kunnen worden om zo eenieders rol en positie in de medezeggenschap te verduidelijken.

Pieter zet zich graag professioneel in voor cliëntenraden die bij NCZ zijn aangesloten.

LinkedIn

Er zijn geen resultaten gevonden die voldoen aan uw zoekcriteria. Wanneer u een bepaalde training of examen niet kunt vinden, neemt u dan contact met ons op.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!