José van Berkum

José van Berkum

Trainer

José van Berkum kent de wereld van de (ouderen)zorg, blinden en slechtziendenorganisaties en het leven van mensen met een verstandelijke beperking uit eigen (werk)ervaring. Daarom weet ze uit eigen ervaring hoe belangrijk het is dat hun stem gehoord wordt. Dat verbetert de zorg en het welbevinden van cliënten en hun familie.

Ze studeerde psychologie en communicatiewetenschap in Nijmegen en werkte na haar afstuderen tien jaar als communicatieadviseur bij diverse grote gemeentes en als HBO-docent Public Relations en Voorlichting. In deze organisaties was ze ook actief binnen de medezeggenschap. Vanaf 1996 werkt ze binnen haar eigen adviesbureau voor communicatie, Van Berkum Communicatie. José weet alles van communicatieplannen, omgaan met de pers, de inzet van social media, mediawijsheid en het belang van het betrekken van mensen bij veranderingen. Binnen het vakgebied Communicatie is ‘interne communicatie’ haar specialisatie.

José is daarnaast gespecialiseerd in digitale zorg/ehealth. Voor NCZ heeft José daarover een whitepaper geschreven.

Zorgtechnologie gaat een steeds grotere rol spelen, zowel binnen de ouderenzorg, thuiszorg als binnen de GGZ en organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Nu is het nog mondjesmaat wat er ingezet wordt, maar dat kan snel veranderen. En dan is het belangrijk dat cliëntenraden hiervan op de hoogte zijn. Zodat ze zelf mee kunnen denken en beslissen over de inzet van bijvoorbeeld robots, het belang van een eigen patiëntendossier, digitale zorg en ethiek, de voordelen van videobellen, enz.

José verzorgt trainingen die te maken hebben met communicatie en de (on)mogelijkheden van ehealth. Soms hebben die twee met elkaar te maken, soms niet. Iedere cliëntenraad heeft wat dat betreft eigen vragen en behoefte aan informatie. Een workshop of cursus op maat is altijd mogelijk.

www.vbcom.nl

https://www.linkedin.com/in/vbcom/

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!