Christa Vogel

Christa Vogel

Christa Vogel werkt als trainer, procesbegeleider en adviseur in de publieke sector.
Zij heeft veel ervaring met het begeleiden van groepen om beter samen te werken. Juist in organisaties waarin professionals, vrijwilligers en cliënten het samen moeten doen, is veel winst te behalen door een betere communicatie over wat belangrijk is. Daarin is zij een echte verbinder, iemand die goed luistert naar wat er in de groep speelt en daar op een aandachtige, pragmatische en speelse manier mee om gaat.

In haar studententijd in Nijmegen kwam Christa voor het eerst in aanraking met medezeggenschap, als lid van de universiteitsraad. Die periode heeft haar gevoel voor bestuurlijke verhoudingen gevormd. Zij heeft daarna nog tien jaar bij de Radboud Universiteit gewerkt in verschillende functies, zowel beleidsmatig als in management. Naast haar werkende leven heeft ze op verschillende plekken vrijwilligerswerk gedaan en daarmee een schat aan ervaring gekregen waardoor ze als trainer op een natuurlijke manier aansluiting vindt bij zowel vrijwilligers als professionals.

Een rode draad in Christa’s leven is lesgeven. Opgeleid als letterkundige heeft ze met veel plezier studenten college gegeven en daarna als docent Maatschappijleer ook scholieren. Voor de groep staan is haar tweede natuur. Altijd zoekt ze weer nieuwe uitdagingen. Bijvoorbeeld door vrijwillig trainer bij Alzheimer Nederland te worden en haar blik te verleggen naar de zorg als trainer bij NCZ. Ook werkt Christa als dagvoorzitter van symposia en expertmeetings.

Christa gebruikt in haar werk graag de methode Deep Democracy, een manier van inclusieve besluitvorming waarbij de minderheidsstem even belangrijk is als die van de meerderheid. Ze geeft er trainingen in en past Deep Democracy toe als procesbegeleider en coach van teams en besturen.

Trainingen

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!