Cursussen

voor-clientenraden

CURSUSSEN

NCZ biedt een groot scala aan cursussen voor cliëntenraden in de zorg. Lees hieronder de verschillende mogelijkheden.

Standaard cursussen

Een standaard cursus beslaat minimaal één dagdeel van drie lesuren. Een lesdag bestaat uit twee  dagdelen van drie lesuren, één uur pauze tussendoor en na afloop mogelijkheid tot napraten (u bent dus acht uur bezig).

Een standaard-cursus is een cursus die bij NCZ ‘op de plank’ ligt. de voorbereiding voor deze cursus is kort en de stof is algemeen.

De prijs voor een standaard cursus is € 120,00 per uur voor niet-leden. Dit is exclusief reis- en eventuele verblijfkosten van de trainer.

Wordt de cursus over verschillende dagen verspreid worden er voor iedere keer reis- en verblijfkosten in rekening gebracht. (€ 0,30 per kilometer of openbaar vervoer op basis van eerste klas reizen)

Inbegrepen: lesmateriaal, literatuur/verwijzing naar literatuur, certificaat, koffie en thee.

NCZ leden ontvangen korting afhankelijk van het lidmaatschapspakket.

Cursussen op maat

Een cursus op maat kan over verschillende onderwerpen gaan en wordt op aanvraag en in overleg met u ontwikkeld. Alle onderwerpen van standaard cursussen en workshops kunnen wij toespitsen op uw specifieke situatie. De prijs voor een op maat gemaakte cursus is € 120,00 per uur voor niet-leden. Dit is exclusief reis- en eventuele verblijfkosten van de trainer.

Wordt de cursus over verschillende dagen verspreid worden er voor iedere keer reis- en verblijfkosten in rekening gebracht. (€ 0,30 per kilometer of openbaar vervoer op basis van eerste klas reizen)

Inbegrepen: lesmateriaal, literatuur/verwijzing naar literatuur, certificaat, koffie en thee.

Het totaalbedrag voor de cursus is afhankelijk van de trainer, het onderwerp en de voorbereidingstijd.

NCZ leden krijgen korting afhankelijk van het lidmaatschapspakket.

NCZ biedt cursussen over o.a. de volgende onderwerpen:

 • Adviseren over een (financieel) beleidsstuk.
 • Communicatie met de Directie/Bestuurder
 • Contact met de achterban.
 • Jaarplan Cliëntenraad van A tot Z
 • Helder communiceren
 • Interne en externe communicatie van de (Centrale) Cliëntenraad.
 • Invloed op/betrokkenheid bij zorginkoop(beleid).
 • Kwaliteit van de Cliënten Medezeggenschap verbeteren.
 • Missie en visie van de (Centrale) Cliëntenraad.
 • Omgaan met emotionele aspecten van spreken en onderhandelen.
 • Omgaan met lastige gesprekspartners.
 • Positie en positionering van de Cliënten Medezeggenschap in de zorg. (hoe, waarom, wanneer zorg je er als (Centrale) Cliëntenraad voor dat je een serieuze gesprekspartner bent voor de Raad van Bestuur/Bestuurder)
 • Samenwerking Cliëntenraad/Ondernemingsraad vormgeven: (thematieken en problematieken komen overeen, perspectieven zijn anders, hoe kunnen partijen elkaar versterken)
 • Strategisch onderhandelen.
 • Teambuilding voor Cliëntenraden: een training op maat om gezamenlijk meer uit het team te halen, synergie. Elkaars kwaliteiten en talent in beeld brengen en leren hoe je hier meer gebruik van kunt maken.)
 • Uit de startblokken met de nieuwe Cliëntenraad. (Kennismaking en teamvorming, belangrijkste rechten en bevoegdheden leren kennen en toepassen, gezamenlijk ontwikkelen van visie en missie van de medezeggenschap, verkennen van mogelijke taken en rollen van de CR en formuleren van het CR-beleid, modellen voor vergadertechniek en besluitvorming leren kennen en vaardigheden oefenen in vergaderen, afspraken maken over de wijze van samenwerken en de taakverdeling binnen de CR en het opstellen van een werkplan met inhoudelijke doelstellingen voor de komende periode)(vergadercyclus, effectieve communicatie en valkuilen, fasen van het besluitvormingsproces, rollen voorzitter, secretaris en CR-leden)
 • Voorzitters (centrale) cliëntenraden (voorzitten van een cliëntenraad met focus binnen de raad, effectief en efficiënt vergaderen, een prettige sfeer, goed contact met de Raad van Bestuur of de directie.)
 • Waarborg de continuïteit van uw Cliëntenraad en update uw overeenkomsten
 • Werk- en communicatieplan ‘aan de slag.’ (CR heeft een plan van aanpak waarmee het de komende periode aan de slag kan)
 • Werven van nieuwe leden voor de (Centrale) Cliëntenraad. (Wat werkt wel, welke ervaringen hebben andere cliëntenraden, welke activiteiten leveren belangstelling voor het lidmaatschap van de cliëntenraad op, welke acties zijn mogelijk, profielen)

Deze lijst is niet eindig. Er komen regelmatig nieuwe cursussen bij. Voor meer informatie over deze cursussen verzoeken wij u graag om contact met ons op te nemen.

Actueel overzicht Cursussen

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!