Ambtelijk Secretaris

Ambtelijk Secretaris aan zet!

Ambtelijk Secretaris

De Ambtelijk Secretaris: de rode draad door de cliëntenraad!

Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad

Cliëntenraden kunnen kiezen voor professionele ondersteuning van hun werkzaamheden door een ambtelijk secretaris. Zij of de organisatie kunnen een ambtelijk secretaris in dienst nemen. Maar er kan ook gekozen worden voor een extern ambtelijk secretaris.

De ambtelijk secretaris is geen lid van de cliëntenraad, neemt een neutrale positie in tijdens het overleg van de cliëntenraad met de bestuurder, maar maakt wel onderdeel uit van het team van de cliëntenraad. De ambtelijk secretaris is door zijn/haar werkzaamheden de spil van de cliëntenraad; de constante factor binnen de cliëntenraad en het vaste aanspreekpunt.

Mogelijke taken van de Ambtelijk Secretaris:

  • organiseren, (inhoudelijk) voorbereiden en notuleren van de vergaderingen van de cliëntenraad, de overlegvergaderingen met de bestuurder of manager en de vergaderingen van werkgroepen vanuit de cliëntenraad.

In de praktijk houdt de ambtelijk secretaris zich met het volgende bezig:

  • secretariële ondersteuning bieden zoals agenda opstellen, informatie verzenden, verslag van de vergadering maken en adviezen van de cliëntenraad uitschrijven en archief beheer;
  • beleidsmatige ondersteuning bieden zoals agendaonderwerpen op inhoud voorbereiden en adviezen geven over de besluitvorming;
  • informatie en/of adviezen geven over wet- en regelgeving, procedures en communicatie van de cliëntenraad (intern en extern);
  • jaarverslag opstellen;
  • bewaker van agendapunten, actiepunten en (evaluatie)afspraken;
  • vraagbaak voor (nieuwe) leden, bestuurder en anderen binnen de organisatie.

NCZ wil het beroep van de Ambtelijk Secretaris meer handen en voeten geven en beter inbedden in de zorg. Dus meer erkenning voor het beroep door middel van belangenbehartiging voor de beroepsgroep. Een betere regeling van ondersteuning voor cliëntenraden in de nieuwe WMCZ (WMCZ 2.0) door middel van een bepaling dat cliëntenraden recht hebben op onafhankelijke ondersteuning in de vorm van een Ambtelijk Secretaris. En goede trainingen en opleidingen voor Ambtelijk Secretarissen.

Download hier het functieprofiel van de Ambtelijk secretaris

18 december 2018 en 15 januari 2019 VERDIEPINGSDAGEN Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad

NCZ biedt twee dagen voor verdieping van de praktische en theoretische basis(training) van waaruit de functie, taken en rol van Ambtelijk Secretaris/ Cliëntenraad Ondersteuner vorm kan worden gegeven. Tijdens deze twee verdiepingsdagen zullen de volgende…

13 februari 2019 5-daagse opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad

5-daagse opleiding voor een praktische en theoretische basis van waaruit de functie, taken en rol van Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad vorm kan worden gegeven.

Leergang Ambtelijk Secretaris of Cliëntenraad- Ondersteuner

NCZ biedt een leergang aan voor Ambtelijk Secretarissen en Cliëntenraad Ondersteuners van zowel intramurale als extramurale zorg.

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!