Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad

Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad, de rode draad!

Cliëntenraden kunnen kiezen voor professionele ondersteuning van hun werkzaamheden door een ambtelijk secretaris. Zij of de organisatie kunnen een ambtelijk secretaris in dienst nemen. Maar er kan ook gekozen worden voor een extern ambtelijk secretaris.

De ambtelijk secretaris is geen lid van de cliëntenraad, neemt een neutrale positie in tijdens het overleg van de cliëntenraad met de bestuurder, maar maakt wel onderdeel uit van het team van de cliëntenraad. De ambtelijk secretaris is door zijn/haar werkzaamheden de spil van de cliëntenraad; de constante factor binnen de cliëntenraad en het vaste aanspreekpunt.

Mogelijke taken van de Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad:

  • organiseren, (inhoudelijk) voorbereiden en notuleren van de vergaderingen van de cliëntenraad, de overlegvergaderingen met de bestuurder of manager en de vergaderingen van werkgroepen vanuit de cliëntenraad.

 

In de praktijk houdt de ambtelijk secretaris cliëntenraad zich met het volgende bezig:

  • secretariële ondersteuning bieden zoals agenda opstellen, informatie verzenden, verslag van de vergadering maken en adviezen van de cliëntenraad uitschrijven en archief beheer;
  • beleidsmatige ondersteuning bieden zoals agendaonderwerpen op inhoud voorbereiden en adviezen geven over de besluitvorming;
  • informatie en/of adviezen geven over wet- en regelgeving, procedures en communicatie van de cliëntenraad (intern en extern);
  • jaarverslag opstellen;
  • bewaker van agendapunten, actiepunten en (evaluatie)afspraken;
  • vraagbaak voor (nieuwe) leden, bestuurder en anderen binnen de organisatie.

NCZ wil het beroep van de Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad meer handen en voeten geven en beter inbedden in de zorg. Dus meer erkenning voor het beroep door middel van belangenbehartiging voor de beroepsgroep. Een betere regeling van ondersteuning voor cliëntenraden in de nieuwe WMCZ2018 door middel van een bepaling dat cliëntenraden recht hebben op onafhankelijke ondersteuning in de vorm van een Ambtelijk Secretaris. En goede trainingen en opleidingen voor Ambtelijk Secretarissen.

Download hier het functieprofiel van de Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad

Klik hier voor de 5-daagse Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad™ van NCZ

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!